Dodano dnia: 2023-02-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Starowiejska 122 (łódzkie)

Starowiejska 122, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-04-18
Sygnatura: Km 1491/09
Obszar działki: 0,1195 ha
Cena wywołania: 309 000 zł
Cena oszacowania: 463 500 zł
Wadium: 46 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Karolina Rutkowska

Kancelaria Komornicza, ul. Metalurgii 2,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 446839548 / fax. 446839548

Sygnatura: Km 1491/09

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Karolina Rutkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-04-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, pokój *,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *************  położonej przy  ul. Starowiejska 122, 97-500 Radomsko , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku  (adres: ul. ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana: a). wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym ok. 1950 roku, rozbudowanym w 1996 roku, częściowo podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym ze strychem użytkowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, zaopatrzonym w niezbędną instalację techniczną w postaci: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji miejskiej oraz ogrzewanie c. o. w postaci pieca węglowego z nadmuchem, o powierzchni użytkowej: 157,50 m 2, powierzchni zabudowy: 125,00 m 2, obejmującym pomieszczenia - na poziomie przyziemia: garaż, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię, skład opału oraz węzeł komunikacyjny, na poziomie parteru: 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc, ganek, hall oraz komunikację, a na poziomie I piętra: 3 pokoje, łazienkę z WC, hall oraz komunikację, o poddaszu stanowiącym strych gospodarczy, o pokryciu dachu wykonanym z blachy stalowej powlekanej trapezowej, o stolarce drzwiowej drewnianej, stolarce okiennej zróżnicowanej: częściowo drewnianej, częściowo wykonanej z profili pcv (szklonej szkłem gładkim, niskoemisyjnym), o podłogach drewnianych deskowych, wyłożonych płytkami ceramicznymi albo panelami drewnopodobnymi, o orynnowaniu wykonanym z blachy stalowej, nieotynkowanym zewnętrznie, częściowo ocieplonym płytami styropianowymi z podkładem pod tynki mineralne lub akrylowe; b). ok. 73 - letnim murowanym budynkiem gospodarczym wykonanym w zabudowie zwartej z budynkiem garażu, półtorakondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej: 45,00 m 2, powierzchni zabudowy: 50,00 m 2, zaopatrzonym w instalację elektryczną, o stolarce okiennej drewnianej - inwentarzowej, o dachu o konstrukcji drewnianej, w części dwuspadowym, w części: jednospadowym, o pokryciu dachu wykonanym z papy asfaltowej na lepiku, o stolarce drzwiowej drewnianej, stolarce okiennej drewnianej inwentarzowej, o posadzkach betonowych, pozbawionym orynnowania, nieotynkowanym; c). ok. 91 - letnim wolnostojącym drewnianym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, niezamieszkanym, pełniącym funkcję pomieszczenia gospodarczego, o konstrukcji drewniano - murowanej, o powierzchni użytkowej 50,00 m 2 i powierzchni zabudowy: 65,00 m 2, niezaopatrzonym w jakiekolwiek instalacje techniczne, o bardzo złym stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz bardzo dużym zużyciem funkcjonalnym, kwalifikującym się do rozbiórki, ograniczającym swoim usytuowaniem funkcjonalność całej nieruchomości (przedmiotowy budynek nie figuruje w kartotece budynków Starostwa Powiatowego), o dachu o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, pokrytym papą asfaltową na lepiku, o stolarce drzwiowej i okiennej: drewnianej, o posadzkach betonowych, podłogach drewnianych deskowych, pozbawionym orynnowania, nieotynkowanym; na działce znajduje się również zadaszona wiata, połączona z garażem o powierzchni ok.: 30,00 m 2, nieruchomość jest położona w strefie peryferyjnej miasta Radomska, w jego południowo - wschodniej części, tuż przy granicy administracyjnej miasta Radomska, w sąsiedztwie terenów leśnych oraz działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej, w odległości od ścisłego centrum miasta Radomska ok. 3 km, nieruchomość posiada zadowalający dostęp komunikacyjny z ul. Starowiejskiej, utwardzonej asfaltem, bezpośredni dojazd następuje z lokalnej drogi dojazdowej gruntowej wewnętrznej o szerokości ok. 5,00 metrów i długości ok. 40,00 metrów, nieruchomość o równym terenie, ogrodzona w jej części frontowej płotem o mieszanej konstrukcji, charakteryzuje regularny i zadowalający kształt, dogodny do zabudowy, przypominający wielobok na planie dwóch prostokątów, z których jeden stanowi dojazd o szerokości ok. 5,5 metra do części zabudowanej, nieruchomość jest uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci sieci elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, na działce znajduje się nieczynna studnia wodna oraz zbiorniki szamba, nie wykazuje negatywnych cech hydrogeologicznych stan prawny nieruchomości * dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami

Suma oszacowania wynosi 463 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 309 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:20 do godz. 13:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karolina Rutkowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radomsko, Generała Stefana Grota-Roweckiego 59 (łódzkie). Działka numer: 916/1

Generała Stefana Grota-Roweckiego 59, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-07
Cena wywołania: 58 470 zł
Cena oszacowania: 77 960 zł

Dom w miejscowości Radomsko, Wilsona 2 (łódzkie). Działki numer: 34/1, 16

Wilsona 2, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-16
e-licytacja
Cena wywołania: 179 133 zł
Cena oszacowania: 268 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Radomsko, Miła 3/3 (łódzkie)

Miła 3/3, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-17
e-licytacja
Cena wywołania: 15 133 zł
Cena oszacowania: 22 700 zł