Dodano dnia: 2023-01-20

Nieruchomość w miejscowości Radom, Sienna 34 (mazowieckie)

Sienna 34, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-10
Sygnatura: Km 4441/20
Obszar działki: 0,0418 ha
Cena wywołania: 262 500 zł
Cena oszacowania: 349 998 zł
Wadium: 35 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Rafał Komar

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65,  Radom,   26-600 Radom

tel. 48 331 66 53 / fax. 48 331 66 53

Sygnatura: Km 4441/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomiu Rafał Komar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-03-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój NR XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  Sienna 34, 26-600 Radom , dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu  (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej w Radomiu przy ul. Siennej 34 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu o numerze RA1R/xxxxxxxx/8. Przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 65 i pow. 0,0418 ha. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o jednaj kondygnacji podziemnej i dwóch kondyugnajach nadziemnych o powierzchni zabudowy 96,00 m2 i oszacowanej pow. użytkowej 148,9 m2. Budynek zbliźniaczony z drugim budynkiem mieszkalnym, posadowionym na dziełce sąsiedniej. Ponadto na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek transportu i łączności o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 106,00 m2 i pow. użytkowej 92,75 m2. Obejmuje on cztery garaże. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 350.000,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 262.500,00 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 35.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Kielcach 28102026290000940202832921, w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika czynnej codziennie w godz. 7.30 - 15.30, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajdować się będzie w aktach egzekucyjnych złożonych w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 28 1020 2629 0000 9402 0283 2921.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Komar

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radom, Kapturska 14A (mazowieckie)

Kapturska 14A, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 717 750 zł
Cena oszacowania: 95 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Radom, Henryka Sienkiewicza 26 (mazowieckie)

Henryka Sienkiewicza 26, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 235 500 zł
Cena oszacowania: 314 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Radom, Konopna 14 (mazowieckie)

Konopna 14, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 154 312 zł
Cena oszacowania: 205 750 zł