Dodano dnia: 2022-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Przeździedza, Przeździedza (dolnośląskie)

Przeździedza, 59-610, Przeździedza, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: KM 469/21
Obszar działki: 20,0716 ha
Cena wywołania: 504 204 zł
Cena oszacowania: 672 272 zł
Wadium: 67 228 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 469/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2023 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Przeździedza , 59-610 Wleń, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Przeździedza gm. Wleń, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie o powierzchni 20,0716 ha. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne o: nr 34 (ŁIII) o powierzchni 0,29 ha, nr 41/2 (Wp) o powierzchni 0,0010 ha, nr 41/3 (ŁIII) o powierzchni 3,80 ha, nr 43/3(Wp) o powierzchni 0,0406 ha, nr 43/4 (ŁIII, Lzr-ŁIII) o powierzchni 14,82 ha, nr 45 (ŁIII) o powierzchni 0,89 ha, nr 48 (ŁIII) o powierzchni 0,23 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 672 272,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 504 204,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 227,20 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wrocław, Skoczna 4/2 (dolnośląskie). Działka numer: 37

Skoczna 4/2, 51-180, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 308 126 zł
Cena oszacowania: 462 190 zł

Mieszkanie w miejscowości Kąty Wrocławskie, Rynek 3/4 (dolnośląskie)

Rynek 3/4, 55-080, Kąty Wrocławskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 157 050 zł
Cena oszacowania: 209 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Górka Sobocka, Górka Sobocka 3/1 (dolnośląskie)

Górka Sobocka 3/1, 57-150, Górka Sobocka, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 126 075 zł
Cena oszacowania: 168 100 zł