Dodano dnia: 2022-11-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Witaszka 37 (wielkopolskie)

Witaszka 37, 61-407, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: KM 500/19
Obszar działki: 0,0215 ha
Cena wywołania: 348 322 zł
Cena oszacowania: 464 430 zł
Wadium: 46 443 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Agnieszka Janiak-Pływaczyk

Kancelaria Komornicza nr VII

61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41/A/8

tel. 061 639-41-05 

e-mail: poznan.janiak-plywaczyk@komornik.pl

Sygnatura: KM 500/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Kancelaria Komornicza VII Agnieszka Janiak-Pływaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.01.2023 r. o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali numer 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Witaszka 37, działka numer 1/21, o powierzchni 0,0215 ha stanowiącej własność ***********, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/xxxxxxxx/3. Suma oszacowania wynosi 464.430,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 348.322,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46.443,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika BNP Paribas Bank Polska S. A. 74 2030 0045 1110 0000 0275 6580 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu II Wydział Cywilny odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 976 § 2 kpc stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Malwowa 91/2 (wielkopolskie)

Malwowa 91/2, 60-175, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-28
e-licytacja
Cena wywołania: 192 133 zł
Cena oszacowania: 288 200 zł

Dom w miejscowości Poznań, Promienista 88 (wielkopolskie). Działki numer: 126/3, 126/1, 126/2

Promienista 88, 60-142, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 754 500 zł
Cena oszacowania: 1 006 000 zł

Grunt w miejscowości Poznań, Wieruszowska (wielkopolskie). Działka numer: 38/11

Wieruszowska, 60-164, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 72 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł