Dodano dnia: 2023-04-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Polków, Polków (łódzkie)

Polków, 98-220, Polków, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-12
Sygnatura: Kmp 4/16
Cena wywołania: 59 006 zł
Cena oszacowania: 88 510 zł
Wadium: 8 851 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Antoni Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 19,  Zduńska Wola,   98-220 Zduńska Wola

tel. 43 8238316 / fax. 43 8238316 24

Sygnatura: Kmp 4/16

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-06-2023 o godz. 10:00  w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Krzysztof Chojnacki  położonej przy  ,Polków,  98-220 Zduńska Wola , dla której  Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Na całość nieruchomości objętej w/w księgą wieczysta składają się trzy działki o nr 135/2, 159/3,176/3 i o strukturze i rodzajach użytku, klasach bonitacyjnych, indywidualnej powierzchni. Cechą charakterystyczną jest zachowany jeden ciąg położenia, niewielka powierzchnia działek, różnorodność użytku, klas bonitacyjnych oraz parametry geometryczne. Działka nr 159/3-tereny rolne o niższych klasach bonitacyjnych RV-pow. 0,10ha RVI-pow. 0,09 ha RV-pow. 0,01 ha Działka nr 176/3- tereny osadnictwa wiejskiego oraz grunty rolne z przewagą stałych użytkowych zielonych S-RV-pow.0,07 ha PsV-0,06 ha W-PsV-pow.0,01 ha Dla tej działki kartoteka budynków zawiera: nr. ew. bud.-176/3;1-budynki prod., usługowe i gospod. dla rolnictwa-pow.zab.39 m2 Działka nr 135/2 - tereny rolne o niższych klasach bonitacyjnych i tereny leśne RV-pow.0,33 ha RIV-pow.032ha LsV-pow.0,17ha Działka nr 135/2 o pow. 0,17 ha jest użytek LSV typ siedliskowy lasu -bór mieszany świeży, sosna 80 lat, zadrzewienie -0,5, bonitacja-III, zwarcie-luźne, miąższ/na całej powierzchni/- 61.

Suma oszacowania wynosi 88 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 006,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 851,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 32 1240 3305 1111 0000 2937 6397.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220  Zduńska Wola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Antoni Nowakowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łódź, Pułkownika Jana Kozietulskiego 6 (łódzkie). Działka numer: 46

Pułkownika Jana Kozietulskiego 6, 94-012, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-29
Cena wywołania: 234 375 zł
Cena oszacowania: 312 500 zł

Dom w miejscowości Beresie Duże, Beresie Duże (łódzkie). Działki numer: 43, 21

Beresie Duże, 98-358, Beresie Duże, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-18
Cena wywołania: 117 000 zł
Cena oszacowania: 156 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piotrków Trybunalski, Juliusza Słowackiego 182/42 (łódzkie)

Juliusza Słowackiego 182/42, 97-300, Piotrków Trybunalski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-03
Cena wywołania: 113 713 zł
Cena oszacowania: 151 617 zł