Dodano dnia: 2023-07-26

Nieruchomość w miejscowości Polanów, Partyzancka 30A (zachodniopomorskie)

Partyzancka 30A, 76-010, Polanów, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-06
Sygnatura: Km 4345/19
Obszar działki: 0,0645 ha
Cena wywołania: 15 000 zł
Cena oszacowania: 22 500 zł
Wadium: 2 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 7-9/104,  Koszalin,   75-028 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Sygnatura: Km 4345/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2023r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie VIII Wydział Cywilny przy ul. Andersa 34 w sali nr 11,   odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - działki nr 56/1 o powierzchni 0,0645 ha na której znajduje się lokal mieszkalny położony na drugiej kondygnacji dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 76-010 Polanów, ul. Partyzancka 30A,
     dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 19426   [NKW: KO1K/xxxxxxxx/2]
Suma oszacowania wynosi 22 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 250,00zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. .
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.W zastępstwie komornika    

Komornik Kamilla Cygert

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kołobrzeg, Unii Lubelskiej 55/9 (zachodniopomorskie)

Unii Lubelskiej 55/9, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 184 050 zł
Cena oszacowania: 245 400 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Przelewice, Przelewice 13A (zachodniopomorskie)

Przelewice 13A, 74-210, Przelewice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-02
Cena wywołania: 275 333 zł
Cena oszacowania: 413 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, 9 Maja 50/7 (zachodniopomorskie)

9 Maja 50/7, 70-136, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 240 000 zł
Cena oszacowania: 320 000 zł