Dodano dnia: 2023-01-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Małe 70a (mazowieckie)

Pobyłkowo Małe 70a, 06-114, Pobyłkowo Małe, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-04-19
Sygnatura: Km 1460/20
Obszar działki: 0,0318 ha+0.3106 ha+0,2400 ha
Cena wywołania: 290 775 zł
Cena oszacowania: 387 700 zł
Wadium: 38 770 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Wojciech Jamiołkowski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19,  Pułtusk,   06-100 Pułtusk

tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736

Sygnatura: Km 1460/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2023 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********* położonej przy  ,Pobyłkowo Małe 70,  06-121 Pokrzywnica, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
-niezabudowanej nieruchomości rolnej o nr działki 127/1 i powierzchni 0,2400 ha położonej: 06-121 Pokrzywnica, Pobyłkowo Małe 70

Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Rynek37, Pułtusk, 06-100  Pułtusk.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest *********  położonej przy  ,Pobyłkowo Małe 70,  06-114 Pokrzywnica, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
- zabudowanej nieruchomości rolnej o nr dziłaki 41/7 i powierzchni 0.3106 ha, położonej: 06-121 Pokrzywnica, Pobyłkowo Małe 70

Suma oszacowania wynosi 379 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 900,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Rynek37, Pułtusk, 06-100  Pułtusk.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest **********  położonej przy  ,Pobyłkowo Małe,  06-114 Pokrzywnica, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
- niezabudowanej nieruchomości rolnej o nr działki 41/12,41/11 i łącznej powierzchni 0,0318ha położonej: 06-121 Pokrzywnica, Pobyłkowo Małe 70

Suma oszacowania wynosi 3 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 320,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Rynek37, Pułtusk, 06-100  Pułtusk.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1386 1213 8003 3928 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Jamiołkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Pełczanka, Pełczanka (mazowieckie). Działki numer: 185, 183

Pełczanka, 05-319, Pełczanka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-04-25
Cena wywołania: 503 190 zł
Cena oszacowania: 670 920 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Elektoralna 21/38 (mazowieckie)

Elektoralna 21/38, 00-137, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-05-21
e-licytacja
Cena wywołania: 407 550 zł
Cena oszacowania: 543 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Kacice, Kacice 75A (mazowieckie)

Kacice 75A, 06-100, Kacice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-04-30
e-licytacja
Cena wywołania: 284 267 zł
Cena oszacowania: 426 400 zł