Dodano dnia: 2022-10-27

Nieruchomość w miejscowości Pobądź, Pobądź 26 (zachodniopomorskie)

Pobądź 26, 78-220, Pobądź, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-29
Sygnatura: Km 2811/18
Obszar działki: 0,1820 ha
Cena wywołania: 98 066 zł
Cena oszacowania: 147 100 zł
Wadium: 14 710 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Karol Rudziński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 87,  Białogard,   78-200 Białogard

tel. 881 701 997 / fax. 943125699

Sygnatura: Km 2811/18

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-11-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  26,Pobądź,  78-220 Tychowo , dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Pobądź o pow. 0,1820 HA o numerze działki 73. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek mieszkalny (oznaczony w ewidencji numerem 67) jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 68 m2 i powierzchni użytkowej 98,4 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części miejscowości Pobądź w odległości około 12 km od siedziby gminy Tychowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej z zabudową towarzyszącą gospodarczą, teren lasu oraz zbiornik wodny. W dalszej odległości rozciąga się pozostała zabudowa miejscowości Pobądź w kierunku północno – wschodnim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezabudowane tereny inwestycyjne oraz tereny rolne i leśne. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi utwardzonej stanowiącej działkę ew. numer 132/4 oraz 132/6 (drogi publiczne).

Suma oszacowania wynosi 147 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Rudziński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gryfino, Jesienna (zachodniopomorskie). Działka numer: 762

Jesienna, 74-101, Gryfino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 160 240 zł
Cena oszacowania: 213 653 zł

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Stefana Żeromskiego 30/13 (zachodniopomorskie)

Stefana Żeromskiego 30/13, 75-703, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 97 944 zł
Cena oszacowania: 130 592 zł

Nieruchomość w miejscowości Łubowo, Kolejowa 11/2 (zachodniopomorskie)

Kolejowa 11/2, 78-445, Łubowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 58 500 zł
Cena oszacowania: 78 000 zł