Dodano dnia: 2022-12-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Piskorzeniec, Piskorzeniec (łódzkie)

Piskorzeniec, 97-570, Piskorzeniec, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Kmp 270/07
Obszar działki: .5,9400 ha
Cena wywołania: 123 225 zł
Cena oszacowania: 164 300 zł
Wadium: 16 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Bożena Pietras

Kancelaria Komornicza, Tysiąclecia 4,  97-500 Radomsko

tel. 44-6851784 / fax. 44-6851784

Sygnatura: Kmp 270/07

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 13:45  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy , 97-500 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  ,Piskorzeniec,  97-570 Przedbórz , dla której  Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działki nr 398,1071,1080,1083,1087,1100,1108,1114,1122,1128, 1137, 1142, 1153, 1157,1163, 1173, 1179, 1181,1188, 1197, 1200, 1204, 1216, 1217, 1227 o pow.5,9400ha. Działka nr 1071 o pow. 0,13 ha stanowi grunt o charakterze siedliskowuym w kształcie trapezu ,porośnięta zdziczałym drzewostanem drzew owocowych i posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Działka 398 o pow.1,70 ha stanowi grunt rolny odłogowany porośnięty samosiewem i posiada dostęp z drogi asfaltowej.Działki nr 1100, 1108, 1114, 1122, 1128, 1137, 1142, 1153, 1157, 1163, 1173, 1179, 1181, również stanowią grunt rolny odłogowany w części porośnięty samosiewem i nie posiadają dostępu z dróg.działki nr 1080, 1083, 1087, 1188, 1197, 1200, 1204, 1216, 1217 oraz 1227 stanowią grunt leśny zadrzewiony drzewostanem sosny , świerku i olchy w wieku produkcyjnym

Suma oszacowania wynosi 164 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 77 8980 0009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bożena Pietras

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zwierzyniec, Zwierzyniec 6/2 (łódzkie). Działka numer: 257/1204

Zwierzyniec 6, 96-124, Zwierzyniec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 2 666 zł
Cena oszacowania: 4 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Leszczyńskiej 18/6 (łódzkie)

Leszczyńskiej 18/6, 93-347, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 343 500 zł
Cena oszacowania: 458 000 zł

Dom w miejscowości Nowa Żelazna, Nowa Żelazna 37 (łódzkie). Działka numer: 146/1

Nowa Żelazna 37, 99-107, Nowa Żelazna, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 9 666 zł
Cena oszacowania: 14 500 zł