Dodano dnia: 2022-11-22

Nieruchomość w miejscowości Pecna, Leśna 4 (wielkopolskie)

Leśna 4, 62-050, Pecna, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-07
Sygnatura: Km 696/17
Obszar działki: 0,0700 ha
Cena wywołania: 244 425 zł
Cena oszacowania: 325 900 zł
Wadium: 32 590 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Śremie

Paweł Wośko

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszkańska ,  Śrem,   63-100 Śrem

tel. 61 28 30 794 / fax. 

Sygnatura: Km 696/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Śremie Paweł Wośko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-12-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Śremie z siedzibą przy ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, pokój 7,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************* położonej przy  ul. Leśna 4,Pecna,  62-050 Mosina , dla której  Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Franciszkańska 4, Śrem, 63-100 Śrem)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1M/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 325 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/ŚREM 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Franciszkańska 4, Śrem, 63-100  Śrem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Wośko

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Czermin, Czermin 56A (wielkopolskie)

Czermin 56A, 63-304, Czermin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 112 575 zł
Cena oszacowania: 150 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzyczki, Gorzyczki 28/2 (wielkopolskie)

Gorzyczki 28/2, 64-020, Gorzyczki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 108 600 zł
Cena oszacowania: 162 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Osiek nad Notecią, Osiek nad Notecią (wielkopolskie)

Osiek nad Notecią, 89-333, Osiek nad Notecią, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 418 666 zł
Cena oszacowania: 628 000 zł