Dodano dnia: 2022-11-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Pacanów, Słupia 63 (świętokrzyskie)

Słupia 63, 28-133, Pacanów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-20
Sygnatura: km 708/14
Obszar działki: 2 059,0000 m2
Cena wywołania: 45 093 zł
Cena oszacowania: 67 640 zł
Wadium: 6 764 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paulina Stefańska

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 26,  Busko Zdrój,   28-100 Busko Zdrój

tel. 692-763-782 / fax. 

Sygnatura: km 708/14

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Busku - Zdroju Paulina Stefańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-01-2023 o godz. 08:00  w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, pokój sala 4,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  Słupia 63, 28-133 Pacanów , dla której  Sąd Rejonowy w Busku - zdroju  (adres: ul. Słupia 63, Busko - Zdrój, 28-133 Pacanów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
3/4 udziału dłużnika **** ******** położona w miejscowości Słupia gm. Pacanów oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1214/1 o pow. 2048m2 (natomiast w księdze wieczystej jako powierzchnie wskazano 2059 m2) dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1B/xxxxxxxx/4. nieruchomość została oszacowana na kwotę: 90.187,00zł natomiast 3/4 udziału wynosi 67.640,00zł

Suma oszacowania wynosi 67 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 093,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 764,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kosciuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paulina Stefańska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Skarżysko-Kamienna, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 34/42 (świętokrzyskie)

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 34/42, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 141 825 zł
Cena oszacowania: 189 100 zł

Dom w miejscowości Brody, Piaskowa 81 (świętokrzyskie). Działki numer: 715, 712

Piaskowa 81, 27-230, Brody, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 139 407 zł
Cena oszacowania: 185 877 zł

Nieruchomość w miejscowości Fałków, Pląskowicka 17 (świętokrzyskie)

Pląskowicka 17, 26-260, Fałków, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 35 276 zł
Cena oszacowania: 52 915 zł