Dodano dnia: 2022-12-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Ożarów Mazowiecki, Zatorze (mazowieckie)

Zatorze, 05-850, Ożarów Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: GKm 5/22
Obszar działki: 3218 m2
Cena wywołania: 2 625 600 zł
Cena oszacowania: 3 500 800 zł
Wadium: 350 080 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Marcin Jankowski

Kancelaria Komornicza, Poznańska 272,  Ożarów Mazowiecki,   05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (22) 7256402 / fax. (22) 7256402

Sygnatura: GKm 5/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/xxxxxxxx/0
                                                                                                                                                                          
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2023r. o godz. 15:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy Pruszków, ul. Kraszewskiego 22   w sali nr  XI  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość
Działkę o numerze 44/34, położonej: Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska
Identyfikator działki 143206_4.0009.44/34 Obręb ewidencyjny 0009-09, OŻARÓW MAZOWIECKI 
Budynek położony pod adresem Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska
Identyfikator budynku 143206_4.0009.44/10.6_BUD  
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska, 
dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/0  
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 44/34 o powierzchni 3218 m2. Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, produkcyjno - usługowym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 273,00 m2. 
Suma oszacowania wynosi 3 500 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    2 625 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350 080,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Pruszków, ul. Kraszewskiego 22   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Marcin Jankowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pionki, Kozienicka 32/70 (mazowieckie)

Kozienicka 32/70, 26-670, Pionki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 33 750 zł
Cena oszacowania: 45 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Petrykozy, Źródlana (mazowieckie)

Źródlana, 96-321, Petrykozy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-21
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł

Dom w miejscowości Ustanów, Polna 16 (mazowieckie). Działki numer: 160/4, 160/8

Polna 16, 05-540, Ustanów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 284 925 zł
Cena oszacowania: 379 901 zł