Dodano dnia: 2022-12-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Ożarów Mazowiecki, Artura i Franciszka Radziwiłłów (mazowieckie)

Artura i Franciszka Radziwiłłów, 05-850, Ożarów Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: GKm 5/22
Obszar działki: 1467 m2
Cena wywołania: 2 401 350 zł
Cena oszacowania: 3 201 800 zł
Wadium: 320 180 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Marcin Jankowski

Kancelaria Komornicza, Poznańska 272,  Ożarów Mazowiecki,   05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (22) 7256402 / fax. (22) 7256402

Sygnatura: GKm 5/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/xxxxxxxx/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2023r. o godz. 14:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy Pruszków, ul. Kraszewskiego 22   w sali nr  XI  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość:
Działka o numerze 57, położonej: Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska
Identyfikator działki 143206_4.0009.57 Obręb ewidencyjny 0009-09 
Budynek położony pod adresem Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska
Identyfikator budynku 143206_4.0009.57/1.1_BUD  
należącej  do dłużnika: *********
dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/5.
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 57 o powierzchni 1467 m2. Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, produkcyjno - usługowym w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 1167,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku według zapisów księgi wieczystej wynosi 1842,12 m2. 
Suma oszacowania wynosi 3 201 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    2 401 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 320 180,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Pruszków, ul. Kraszewskiego 22 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Marcin Jankowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Brzozówka, Brzozówka 5 (mazowieckie)

Brzozówka 5, 05-306, Brzozówka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 155 190 zł
Cena oszacowania: 206 920 zł

Nieruchomość w miejscowości Ostrołęka, Jabłoniowa (mazowieckie)

Jabłoniowa, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 666 666 zł
Cena oszacowania: 1 000 000 zł

Dom w miejscowości Maszewo Duże, Lipnowska 32 (mazowieckie). Działka numer: 227/2

Lipnowska 32, 09-400, Maszewo Duże, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-08
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł