Dodano dnia: 2023-01-10

Nieruchomość w miejscowości Ostrołęka, Jabłoniowa (mazowieckie)

Jabłoniowa, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-20
Sygnatura: Km 506/21
Obszar działki: 0,0917 ha
Cena wywołania: 666 666 zł
Cena oszacowania: 1 000 000 zł
Wadium: 100 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Marcin Cichoń

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 5,  Ostrołęka,   07-410 Ostrołęka

tel. 29 691 71 55 / fax. 29 691 19 92

Sygnatura: Km 506/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-02-2023 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** położonej przy  ul. Jabłoniowa , 07-410 Ostrołęka , dla której  Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Mazowiecka 3, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 1 000 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 666 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mazowiecka 3, Ostrołęka, 07-410  Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Cichoń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Ostrołęka, Starowiejska 23 (mazowieckie)

Starowiejska 23, 07-417, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 275 451 zł
Cena oszacowania: 367 269 zł

Nieruchomość w miejscowości Ostrołęka, Emilii Plater 50 (mazowieckie)

Emilii Plater 50, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-14
Cena wywołania: 336 300 zł
Cena oszacowania: 448 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Ostrołęka, Jabłoniowa 3 (mazowieckie)

Jabłoniowa 3, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 666 666 zł
Cena oszacowania: 1 000 000 zł