Dodano dnia: 2022-12-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Osiek, Długa 13 (pomorskie)

Długa 13, 83-221, Osiek, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 2759/21
Obszar działki: 0.0919 ha
Cena wywołania: 232 125 zł
Cena oszacowania: 309 500 zł
Wadium: 30 950 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Mariusz Pepliński

Kancelaria Komornicza, ul. Dmowskiego 2A,  83-200 Starogard Gdański

tel. 58 531-62-58 / fax. 

Sygnatura: Km 2759/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Starogardzie Gdańskim Mariusz Pepliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 83-200 , pokój B29,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  , 83-221 Osiek , dla której  Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka o powierzchni 0.0919ha, budynek parterowy, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Parter i poddasze 118,42mkw., piwnica 59,28mkw. Stan techniczny i standard budynku określany jako średni. Budynek od kilkunastu lat jest niezamieszkany i nieogrzewany,duże zagrzybienie ścian i sufitów, piwnica była zalana. Budynek wymaga remontu.

Suma oszacowania wynosi 309 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA O. w Starogardzie Gdańskim 72 1440 1068 0000 0000 1400 1468.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 13, 83-200  Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariusz Pepliński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pelplin, Mickiewicza 28/1 (pomorskie)

Mickiewicza 28/1, 83-130, Pelplin, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-15
Cena wywołania: 149 250 zł
Cena oszacowania: 199 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Fenikowskiego 17/30 (pomorskie)

Fenikowskiego 17/30, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 104 175 zł
Cena oszacowania: 138 900 zł

Grunt w miejscowości Pruszcz Gdański, Czesława Miłosza (pomorskie). Działka numer: 1003/7

Czesława Miłosza, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 11 365 zł
Cena oszacowania: 15 154 zł