Dodano dnia: 2022-10-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Nowe Czaple, Wolności 1 (lubuskie)

Wolności 1, 68-210, Nowe Czaple, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-28
Sygnatura: KM 396/20
Obszar działki: 0,1500 ha
Cena wywołania: 311 250 zł
Cena oszacowania: 415 000 zł
Wadium: 41 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

www.zary2.komornik.pl

Sygnatura: KM 396/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2022 o godz. 09:40w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wolności 1, 68-210 Nowe Czaple, dla której SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/xxxxxxxx/6.[
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość - dom 156,2 m2Suma oszacowania wynosi 415 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 311 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 500,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach  nr  45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu  w aktach  Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

 

Komornik Sądowy

Michał Kupny

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Kwiatowa 45d/7 (lubuskie)

Kwiatowa 45d/7, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 109 650 zł
Cena oszacowania: 146 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Borów Wielki, Borów Wielki (lubuskie)

Borów Wielki, 67-125, Borów Wielki, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 52 237 zł
Cena oszacowania: 69 650 zł

Nieruchomość w miejscowości Rejów, Rejów (lubuskie)

Rejów, 67-124, Rejów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 301 350 zł
Cena oszacowania: 401 800 zł