Dodano dnia: 2022-07-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Nowa Ruda, Obozowa 1C (dolnośląskie)

Obozowa 1C, 57-400, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Obszar działki: 9201m2
Cena wywołania: 1 868 062 zł
Cena oszacowania: 2 490 750 zł
Wadium: 249 075 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                      nr KW SW2K/xxxxxxxx/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej 1C, działka nr 105/3 (AM-3) o pow. 9201m2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW2K/xxxxxxxx/4.
Nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r. Nieruchomość stanowi działkę gruntu zabudowaną budynkami przemysłowymi oraz urządzeniami i budowlami zainstalowanymi w jednym z budynków. Działka gruntu położona w terenie płaskim, zabudowana dwoma budynkami przemysłowymi po byłym zakładnie kamieniarskim. Działka w kształcie wieloboku, ogrodzona, od strony granicy południowej mur kamienny, wzdłuż granicy północnej przepływa potok, teren wokół budynków utwardzony płytami betonowymi. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągowo- kanalizacyjną. Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w dokumentach znajdujących się w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, a stanem rzeczywistym dotycząca zabudowy działki gruntu. Na mapie widnieją 2 budynki ( oznaczone nr 4i, 5i ), które zostały wyburzone, brak również budynku oznaczonego na mapie nr 1i. Brak naniesienia na mapie budynku nr 1 i części budynku nr 2.
Suma oszacowania wynosi 2 490 750,00zł w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 868 062,50zł w tym podatek VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 249 075,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 04-08-2022r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.  

                                                                                                                                        Komornik Sądowy
                                                                                                                                         Zbigniew Obrzud

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Nowa Ruda, Rynek 17A (dolnośląskie)

Rynek 17A, 57-400, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 30 225 zł
Cena oszacowania: 40 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Ruda, Osiedle Wojska Polskiego 11/20 (dolnośląskie)

Osiedle Wojska Polskiego 11/20, 57-400, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-19
Cena wywołania: 99 538 zł
Cena oszacowania: 132 718 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Ruda, Akacjowa 22/10 (dolnośląskie)

Akacjowa 22/10, 57-400, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 79 500 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł