Dodano dnia: 2022-10-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Nieświń, Hutnicza 10 (świętokrzyskie)

Hutnicza 10, 26-200, Nieświń, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-13
Sygnatura: KM 2704/20
Obszar działki: 0,1100 ha
Cena wywołania: 125 820 zł
Cena oszacowania: 188 731 zł
Wadium: 18 874 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Kamil Włodarczyk

Kancelaria Komornicza, 16 Stycznia 1D, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 786820255 / fax.

Sygnatura: KM 2704/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Kamil Włodarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Hutnicza 10,Nieświń, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Nieświń przy ul. Hutnicza 10, gmina Końskie, obręb _0024, powiat konecki, woj. Świętokrzyskie. Działka o numerze ewidencyjnym 3454 o powierzchni 0,1100 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr KI1K/xxxxxxxx/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich, wydział IV Ksiąg Wieczystych. Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym uchwała Nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017r. Działka nr 3454 położona jest w pasie na głębokość ok. 60m od drogi w głąb działki na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy jednorodzinnej pozostała część działki tereny rolniczy.

Suma oszacowania wynosi 188 731,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 125 820,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 873,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 83 1600 1462 1839 9017 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Kamil Włodarczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Nieświń, Kielecka 85 (świętokrzyskie)

Kielecka 85, 26-200, Nieświń, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 31 913 zł
Cena oszacowania: 42 551 zł