Dodano dnia: 2023-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Nędzerzew,Błonie,Marynki,Witaszyce, Nędzerzew,Błonie,Marynki,Witaszyce (łódzkie)

Nędzerzew,Błonie,Marynki,Witaszyce, 99-100, Nędzerzew, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: Km 1870/19
Cena wywołania: 14 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8,  Łęczyca,   99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. 242779289 / fax. 242779289

Sygnatura: Km 1870/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  ,Nędzerzew,  99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Nędzerzew, gmina Witonia, jest to działka o numerze ewidencyjnym 244 o powierzchni 1,0715ha, stanowiąca łąkę. Zgodnie z SUiKZP gminy Witonia znajduje się na terenach oznaczonych łąk trwałych i nieużytków

Suma oszacowania wynosi 21 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 160,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. M.Konopnickiej16, Łęczyca, 99-100  Łęczyca.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest *************  położonej przy  Witaszyce ,Witaszyce,  99-122 Góra Św. Małgorzaty, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wsi Witaszyce, gmina Góra Św. Małgorzaty, jest to działka o numerze ewidencyjnym 174/2 o powierzchni 0,22ha, stanowiąca łąkę oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty znajduje się na terenach oznaczonych jako RZ tj. tereny użytków zielonych.

Suma oszacowania wynosi 4 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. M.Konopnickiej16, Łęczyca, 99-100  Łęczyca.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  ,Marynki,  99-122 Góra Św. Małgorzaty, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Marynki, gmina Góra Św. Małgorzaty, są to działka o numerze ewidencyjnym 41 o powierzchni 1,06ha oraz działka o numerze 132 o powierzchni 0,08ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty działka nr 41 znajduje się na terenach oznaczonych jako RZ tj. tereny użytków zielonych zaś działka nr 132 jako RP tj. tereny upraw rolniczych.

Suma oszacowania wynosi 26 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 660,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. M.Konopnickiej16, Łęczyca, 99-100  Łęczyca.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************ położonej przy  ,Błonie,  99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wsi Błonie, jest to działka o numerze ewidencyjnym 470 o powierzchni 0,62ha, stanowiąca łąkę. Dojazd drogą gruntową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca znajduje się na terenach oznaczonych jako RZ tj. tereny użytków zielonych.

Suma oszacowania wynosi 14 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 933,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 490,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. M.Konopnickiej16, Łęczyca, 99-100  Łęczyca.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mateusz Miszczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Krępa, Krępa (łódzkie). Działka numer: 57/6

Krępa, 97-565, Krępa, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ozorków, Obrońców Westerplatte 4/7 (łódzkie)

Obrońców Westerplatte 4/7, 95-035, Ozorków, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-30
Cena wywołania: 117 000 zł
Cena oszacowania: 156 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Pabianice, Skośna (łódzkie)

Skośna, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 28 500 zł
Cena oszacowania: 38 000 zł