Dodano dnia: 2022-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Mycielin, Mycielin (lubuskie)

Mycielin, 67-312, Mycielin, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Kmp 90/92
Obszar działki: 0,0900 ha
Cena wywołania: 9 333 zł
Cena oszacowania: 14 000 zł
Wadium: 1 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Izabela Todorowska-Paterek

Kancelaria Komornicza, Odrodzenia 8,  Szprotawa,   67-300 Szprotawa

tel. 683762734  / fax. 683760983

Sygnatura: Kmp 90/92

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 11:15  w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 3, 68-100 Żagań,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  Mycielin ,Mycielin,  67-312 Niegosławice , dla której  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 14 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ŻARY O/SZPROTAWA 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100  Żagań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Izabela Todorowska-Paterek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Podmokle Małe, Podmokle Małe 93 (lubuskie). Działka numer: 52

Podmokle Małe 93, 66-110, Podmokle Małe, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-03
e-licytacja
Cena wywołania: 261 300 zł
Cena oszacowania: 348 400 zł

Dom w miejscowości Dąbrówka Wielkopolska, Samsonki 6 (lubuskie). Działka numer: 1200/8

Samsonki 6, 66-210, Dąbrówka Wielkopolska, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 114 900 zł
Cena oszacowania: 153 200 zł

Grunt w miejscowości Murzynowo, Leśna (lubuskie). Działka numer: 452/3

Leśna, 66-443, Murzynowo, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 33 750 zł
Cena oszacowania: 45 000 zł