Dodano dnia: 2022-10-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Młudzyn, Młudzyn (mazowieckie)

Młudzyn, 09-300, Młudzyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Km 580/19
Obszar działki: 0,18 ha
Cena wywołania: 177 750 zł
Cena oszacowania: 237 000 zł
Wadium: 23 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A,  Mława,   06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 580/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-11-2022 o godz. 09:10  w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 2B,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* położonej przy  ,Młudzyn,  09-300 Żuromin , dla której  Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żurominie  (adres: ul. ul. Olszewska 9/11, Żuromin, 09-300 Żuromin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL2M/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
- działka gruntu nr 752 Obręb Młudzyn, Jednostka ew.: 143706_S Żuromin - obszar wiejski o powierzchni 0,18 ha zabudowana zabudową zagrodową: budynek mieszkalny, budynek garażowy i zespół budynków inwentarskich. Nieruchomośc obciążona jest umnową dożywocia na rzecz Emila Stanisława Oryla polegająca na korzystaniu przez niego z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m2.. Wartość obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wynosi 36 300,00 zł.. Wartośc nieruchomości z uwzględnieniem obciążen wynikającuch z ograniczonych praw rzeczowych wynosi 200 700,00 zł..

Suma oszacowania wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rozlazłów, Rozlazłów 95 (mazowieckie). Działka numer: 159

Rozlazłów 95, 96-500, Rozlazłów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 425 200 zł
Cena oszacowania: 637 800 zł

Grunt w miejscowości Sochaczew, Sochaczew (mazowieckie). Działka numer: 47

obr.ewid. Sochaczew Wschód ., 96-500, Sochaczew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 127 000 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Korkowa 135C/26 (mazowieckie)

Korkowa 135C/26, 04-549, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 45 400 zł
Cena oszacowania: 60 533 zł