Dodano dnia: 2023-11-09

Nieruchomość w miejscowości Mikołów, Wodociągowa (śląskie)

Wodociągowa, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-19
Sygnatura: KM 1279/19
Obszar działki: 705 m
Cena wywołania: 32 475 zł
Cena oszacowania: 43 300 zł
Wadium: 4 330 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Mikołowie

Grzegorz Sokół

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 4,  Mikołów,   43-190 Mikołow

tel. 32 226 07 02 / fax. 32 226 07 02

Sygnatura: KM 1279/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1279/19 w dniu 19-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie z siedzibą przy Wyszyńskiego 12, 43-190 Mikołów, sala 15, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest **** ****   położonej przy  Wodociągowa , 43-190 Mikołów, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , Mikołów, 43-190 MIKOŁÓW)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Udział 2/10 w nieruchomości położony jest w miejscowości Mikołów, przy ul. Wodociągowej  i opisany jest jako nieruchomość gruntowa. Udział 2/10 w nieruchomości posiada założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/xxxxxxxx/1 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie i obejmuje działkę nr 2500/6 o powierzchni 705 m 2(0,0705 ha). Działka nr 2500/6 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość częściowo ogrodzona, z częściową infrastrukturą techniczną założoną na oraz w sąsiedztwie działki; nieruchomość o średniej długości około 128 metrów i średniej szerokości około 5 metrów. Nieruchomość łączy się z drogą gminną – ul. Wodociągową, graniczy z działkami gruntowymi niezabudowanymi i zabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka w stanie faktycznym pełni funkcję drogi wewnętrznej o charakterze drogi gruntowej częściowo utwardzonej.

Suma oszacowania wynosi 43 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 330,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Mikołowie ul. Wyszyńskiego12, 43-190  Mikołow. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: INGBSK O. w Mikołowie ul.Karola Miarki 20 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Grzegorz Sokół

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Mikołów, Staromiejska (śląskie). Działka numer: 1128/101

Staromiejska, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 7 920 zł
Cena oszacowania: 10 560 zł

Grunt w miejscowości Mikołów, Lazurowa 5 (śląskie). Działka numer: 2498/6

Lazurowa 5, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 169 200 zł
Cena oszacowania: 225 600 zł

Dom w miejscowości Mikołów, Miła 12 (śląskie). Działki numer: 1918/91, 864/91

Miła 12, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-30
e-licytacja
Cena wywołania: 677 250 zł
Cena oszacowania: 903 000 zł