Dodano dnia: 2022-11-10

Nieruchomość w miejscowości Mękarzów, Mękarzów 43 (świętokrzyskie)

Mękarzów 43, 29-130, Mękarzów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-06
Sygnatura: KM 371/19
Obszar działki: 0,3891 ha
Cena wywołania: 76 456 zł
Cena oszacowania: 114 685 zł
Wadium: 11 469 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Adrian Bakalarz

Kancelaria Komornicza, Księdza Biskupa Jaworskiego 1, Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa

tel. 413136991 / fax.

Sygnatura: KM 371/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Adrian Bakalarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, pokój V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 43,Mękarzów, 29-130 Moskorzew , dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Mękarzów, gmina Moskorzew, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1520 o pow. 0,3891 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zabudowaniami gospodarczymi i budowlami. Budynki na działce nr 1520 usytuowane są w jej południowej części działki, natomiast cześć północna działki jest niezabudowana w części z zadrzewieniem i zakrzewieniem pochodzącymi z samosiewu. Działka z bezpośrednim dostępem do sieci energetycznej i wodociągowej, na działce osadnik ścieków. W części południowej działka posiada szerokości około 22 mb i stopniowo zawęża się w kierunku północnym do szerokości około 14 mb. Działka o długości około 230 mb. Budynek mieszkalny znajdujący się na działce został wzniesiony zgodnie z kartoteką budynków w 1950 r., z tym że ganek budynku był dobudowany w późniejszym okresie czasu. Obiekt konstrukcji murowanej z kamienia parterowy ze strychem, do którego dostęp jest z zewnątrz po drabinie, w niewielkiej części podpiwniczony (pod łazienką) o ścianach zewnętrznych w części docieplonych styropianem tj. ściana wschodnia i południowa z wyprawą z tynku o łącznej grubości ścian zewnętrznych 0,62 m oraz ścianą północną z zaprawą kolejową. Ściana zachodnia nie odremontowana z tynkiem zewnętrznym gładkim z ubytkami z tym że w części obłożone styropianem o grubości 5 cm (bez zaprawy klejowej). Ściany szczytowe budynku drewniane. Ściany ganku murowane z cegły o grubości ścian około 0,40 m. Komin murowany z kamienia. Strop budynku drewniany belkowy. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty płytami eternitowymi z częściowym orynnowaniem metalowym bez rur spustowych. Przy ścianie zachodniej opaska betonowa szerokości około 0,70 m. Obiekt wyposażony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (osadnik ścieków na działce) i centralnego ogrzewania z własnej kotłowni. Budynek przez ostanie lata sukcesywnie remontowany. Wejście do budynku przez taras o pow. zabudowy 1,70 m x 4,25 m obłożony płytkami z drewnianą barierką, częściowo wypełnioną płytą OSB z zadaszeniem konstrukcji drewnianej, do którego prowadzą 4-stopniowe schody o szerokości 1,35 m z dwustronną barierką z elementów profilowanych. Budynek gospodarczy konstrukcji murowanej: obiekt konstrukcji murowanej, który zgodnie z kartoteką budynków został wzniesiony w 1996 r., jednak technologia budowy o ścianach wzniesionych z kamienia i cegły oraz zgodnie z oświadczeniem dłużniczki w trakcie oględzin pozwalają stwierdzić że obiekt został wzniesiony znacznie wcześniej – przyjęto 1970 r. Dach konstrukcji drewnianej jednospadowy pokryty płytami eternitowymi z orynnowaniem z profili PVC. Komin murowany z cegły z wkładem stalowym. Obiekt dobudowany do ściany północnej budynku mieszkalnego stanowi jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 19,05 m2 i powierzchni zabudowy zgodnie z kartoteką budynków 28 m2. Pomieszczenie o wysokości 2,48 m z posadzką betonową, sufit drewniany na belkach drewnianych, na ścianach tynki cementowo – wapienne, zamontowane wrota konstrukcji metalowej p szerokości 2,17 m i wysokości 1,98 m wypełnione drewnianymi deskami, do pomieszczenia doprowadzona sieć elektryczna i wodociągowa; w pomieszczeniu zamontowany kocioł grzewczy SAS, bojler grzewczy GALMET, zbiornik ciśnieniowy. Szopa drewniana: obiekt konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 37,50 m2 i powierzchni użytkowej 32,50 m2. Obiekt posadowiony na betonowej opasce, z dachem konstrukcji drewnianej jednospadowym pokryty płytami eternitowymi, bez orynnowania. Do obiekt wrota drewniane o szerokości 3,30 m i wysokości 1,98 m. Obiekt z klepiskiem z ziemi, bez mediów. Ogrodzenie: od strony południowej zamontowana brama drewniana dwuskrzydłowa o szerokości około 3,50 m i wysokości około 1,70 m oraz furtka o szerokości 1 m zamontowane na słupkach metalowych oraz na głębokości około zamontowana 80 mb w stronę północną siatka na słupkach metalowych, a ponadto w części północnej zamontowane dwie bramy tj. siatka w ramach o szerokościach około 3 m. W pozostałej części nieruchomość nie jest ogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 114 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 456,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 468,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 77 1600 1462 1821 6519 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Włoszczowie, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 

 

 

 

Komornik Sądowy

Adrian Bakalarz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brynica, Brynica (świętokrzyskie). Działka numer: 367/4

Brynica, 26-065, Brynica, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 57 034 zł
Cena oszacowania: 76 046 zł

Nieruchomość w miejscowości Pacanów, Słupia 63 (świętokrzyskie)

Słupia 63, 28-133, Pacanów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 45 093 zł
Cena oszacowania: 67 640 zł

Nieruchomość w miejscowości Skąpe, Rytlów, Skąpe (świętokrzyskie)

Skąpe, 26-234, Skąpe, Rytlów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 75 536 zł
Cena oszacowania: 113 305 zł