Dodano dnia: 2022-12-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Ludwików, Ludwików 12 (łódzkie)

Ludwików 12, 97-570, Ludwików, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 100/20
Obszar działki: 1,2900 ha
Cena wywołania: 85 800 zł
Cena oszacowania: 128 700 zł
Wadium: 12 870 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Bożena Pietras

Kancelaria Komornicza, Tysiąclecia 4,  97-500 Radomsko

tel. 44-6851784 / fax. 44-6851784

Sygnatura: Km 100/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 14:10  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy , 97-500 ,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **********  położonej przy  ,Przyłanki,  97-570 Przedbórz , dla której  Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 w nieruchomości gruntowej - działka nr 36 o pow. 1,2900 HA. Część zabudowana działki obejmuje frontowy fragment działki o pow.ok.1160 m2 i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 155,10 m2.W głębi działki znajduje się drewniana stodoła o pow.100 m2,po prawej stronie działki znajduje sie murowany z cegły betonowej budynek gospodarczy o pow.36 m2 zwarty z komórką o pow.8 m2 a po lewej stronie znajduja się ruiny budynku inwentarskiego.Nieruchomość posiada przyłącze do sieci wodociągowej i elektrycznej..Teren zabudowanej części nieruchomości jest ogrodzony drewnianym płotem uzupełnionym metalową brama i furtką.Teren nieruchomości nie posiada urządzonej zieleni.Pozostała niezabudowana część działki stanowi grunty uprawiane rolniczo o pow.1,174 ha o dobrej klasi bonitacji.Dostęp do nieruchomości stanowi lokalna droga o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 128 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 77 8980 0009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bożena Pietras

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Grabowa, Grabowa (łódzkie). Działka numer: 107

Grabowa, 98-335, Grabowa, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 69 750 zł
Cena oszacowania: 93 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pabianice, Łaska 92/18 (łódzkie)

Łaska 92/18, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-29
Cena wywołania: 120 000 zł
Cena oszacowania: 159 999 zł

Mieszkanie w miejscowości Zduńska Wola, Spacerowa 68/49 (łódzkie)

Spacerowa 68/49, 98-220, Zduńska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-13
Cena wywołania: 102 000 000 zł
Cena oszacowania: 136 000 000 zł