Dodano dnia: 2022-10-18

Nieruchomość w miejscowości Lubonia, Lubonia (łódzkie)

Lubonia, 97-306, Lubonia, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-12
Sygnatura: Km 1151/20
Obszar działki: 2,8760 ha
Cena wywołania: 152 533 zł
Cena oszacowania: 228 800 zł
Wadium: 22 880 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3 Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax.

Sygnatura: Km 1151/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVIII, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Lubanów, Kolonia Wola Kamocka, Grabica, 97-306 Grabica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/0, PT1P/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości rolnej zabudowanej - działki ozn. nr 15/1, 33/1, 33/2 obręb 0036 Kolonia Wola Kamocka, oraz działka ozn. nr 557 obręb 0009 Grabica o łącznej powierzchni 2,8760 ha. Na działce ozn. nr 33/2 znajduje się murowany jednokondygnacyjny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 123,90 m2 zwartym z budynkiem gospodarczo-inwentarskim o pow. użytkowej 361,70 m2. W skład budynków gospodarczych wchodzą: pomieszczenia garażowe, magazynowe oraz pomieszczenia chlewni. Zabudowana część działki nr 33/2 posiada powierzchnię 0,27 ha. Na działce nr 33/1 stanowiącej odrębną nieruchomość znajduje się wolnostojący murowany budynek inwentarski ze strychem użytkowym o pow. użytkowej 78,50 m2 oraz obudowana wiata magazynowa o konstrukcji stalowej o pow. zabudowy 130 m2 przylegająca do budynku gospodarczo-inwentarskiego. Zabudowana część działki nr 33/1 posiada powierzchnię 0,23 ha. Część działki nr 33/1 i 33/2 na których znajdują się zabudowania jest ogrodzona. Wjazd na działkę nr 33/2 jest utwardzony kostką brukową oraz płytami betonowymi. Część siedliska nieruchomości jest położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Zabudowana część nieruchomości posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Na działce nr 33/2 znajduje się studnia głębinowa. Pozostałe działki które wchodzą w skład nieruchomości są uprawiane rolniczo, charakteryzujące się dobrą kulturą rolna. Teren na którym znajduje się wyceniona nieruchomość nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Z ustaleń w studium wynika, że działka zabudowana położona jest na terenie zabudowy zagrodowej jednorodzinnej, natomiast pozostałe działki na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

Suma oszacowania wynosi 228 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 880,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 92 1020 3916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Różycka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Ustronie, Ustronie 19 (łódzkie)

Ustronie 19, 95-073, Ustronie, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 402 000 zł
Cena oszacowania: 536 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Lutomierska 127/68 (łódzkie)

Lutomierska 127/68, 91-036, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 300 000 zł
Cena oszacowania: 400 000 zł

Grunt w miejscowości Strobów, Strobów (łódzkie). Działki numer: 785/12, 785/15, 785/17

Strobów, 96-100, Strobów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 828 666 zł
Cena oszacowania: 1 243 000 zł