Dodano dnia: 2023-08-28

Nieruchomość w miejscowości Lublin, Niezapominajki 62 (lubelskie)

Niezapominajki 62, 20-516, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-06
Sygnatura: KMP 130/02
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł
Wadium: 11 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Tomasz Wielgus

Kancelaria Komornicza, Wieniawska 6/50a, Lublin, 20-071 Lublin

tel. 81 534-54-80 / fax. 81 354-40-40

Sygnatura: KMP 130/02

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, sala XIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Niezapominajki 62, 20-516 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
ułamkowa część nieruchomości, tj. udziału w wysokości 4/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem parterowym, obejmującej działkę nr 256, położoną w Lublinie, przy ul. Niezapominajki 62, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/xxxxxxxx/9, przysługującego dłużnikowi:

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Pekao S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wielgus

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 124 987 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł

Dom w miejscowości Lublin, Józefa Dwernickiego 13 (lubelskie). Działka numer: 141

Józefa Dwernickiego 13, 20-813, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 238 725 zł
Cena oszacowania: 318 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 124 987 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł