Dodano dnia: 2023-04-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Lipiny, Lipiny (mazowieckie)

Lipiny, 26-634, Lipiny, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-30
Sygnatura: KM 1299/21
Obszar działki: 0,4600 ha
Cena wywołania: 37 500 zł
Cena oszacowania: 50 000 zł
Wadium: 5 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Paweł Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

Sygnatura: KM 1299/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2023 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Lipiny , 26-634 Gózd, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1Z/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położonej w miejscowości Lipiny, gmina Gózd, powiat radomski, województwo mazowieckie składająca się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem 736 o powierzchni 0,4600 ha.Działka numer 736 o powierzchni 0,4600 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 7,5 m i długości około 613 m. Działka jednym z krótszych boków od strony południowej przylega do lokalnej drogi o nawierzchni bitumicznej. Droga jest wąska, nie ma wyznaczonych pasów ruchu, nie ma chodników, ani oświetlenia ulicznego. Zjazd na działkę nie jest urządzony. Działka położona jest w terenie z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu i energii elektrycznej. Sąsiedztwo to luźna zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki użytkowane rolniczo i zalesione. W okolicy są grunty rolne i leśne. Teren działki jest płaski. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana. Od strony północnej działka przylega do rowu melioracyjnego. Nad rowem jest przejazd i droga. Od tej strony jest las z samosiewu.

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Piotrowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Wołodyjowskiego 45 (mazowieckie). Działka numer: 228

Wołodyjowskiego 45, 02-715, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-18
Cena wywołania: 78 467 zł
Cena oszacowania: 117 700 zł

Dom w miejscowości Rybie, Krzywa (mazowieckie). Działka numer: 63

Krzywa, 05-090, Rybie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 617 640 zł
Cena oszacowania: 926 460 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Grzybowska 30/1207 (mazowieckie)

Grzybowska 30/1207, 00-863, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 372 750 zł
Cena oszacowania: 497 000 zł