Dodano dnia: 2023-05-16

Nieruchomość w miejscowości Krajków, Południowa 11 (dolnośląskie)

Południowa 11, 55-020, Krajków, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-28
Sygnatura: KM 28/23
Obszar działki: 0,4008 ha
Cena wywołania: 530 666 zł
Cena oszacowania: 796 000 zł
Wadium: 79 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Paulina Kowalczyk-Zatyka

Kancelaria Komornicza, Jasna 9,  Wysoka,   52-200 Wysoka

tel. 71 726-23-01 / fax. 

Sygnatura: KM 28/23

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Paulina Kowalczyk-Zatyka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-06-2023 o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój nr 142,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************* położonej przy  Południowa 11, 55-020 Krajków , dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław,  50-022 Wrocław prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna o powierzchni 0,4008 ha zabudowana wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, o murowanej konstrukcji ścian, z dachem wielospadowym pokrytym dachówką ceramiczną na podkładzie z łat drewnianych. Powierzchnia użytkowa budynku: 144,68 m2, powierzchnia zabudowy: 227 m2. W bryle budynku znajduje się również garaż dwustanowiskowy i kotłownia o łącznej powierzchni 40,08 m2. Rok budowy: 2014. Stan techniczny i standard budynku: bardzo dobry. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w Sądzie mieszczącym się pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział II Cywilny, ul. Podwale 30 we Wrocławiu można przeglądać protokół opisu i oszacowania ww. nieruchomości. W przypadku braku udostępnienia lokalu Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Pauliny Kowalczyk-Zatyki mieszczącej się pod adresem 52-200 Wysoka, ul. Jasna 9.

Suma oszacowania wynosi 796 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 530 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 33105015751000009248761844.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.06.2023 13:00 - 13:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paulina Kowalczyk-Zatyka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szymanów, Szymanów 51/5 (dolnośląskie)

Szymanów 51/5, 58-170, Szymanów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-06-05
Cena wywołania: 79 275 zł
Cena oszacowania: 105 700 zł

Dom w miejscowości Trzebnica, Juliusza Słowackiego 10 (dolnośląskie). Działka numer: 52/2

Juliusza Słowackiego 10, 55-100, Trzebnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-06-13
Cena wywołania: 514 500 zł
Cena oszacowania: 686 000 zł

Grunt w miejscowości Komorniki, Wiśniowa (dolnośląskie). Działki numer: 42, 44/1, 45

Wiśniowa, 55-300, Komorniki, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-06-15
Cena wywołania: 2 577 000 zł
Cena oszacowania: 3 436 000 zł