Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Kozia Góra, Kozia Góra (łódzkie)

Kozia Góra, 99-307, Kozia Góra, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: Km 101/23
Obszar działki: 0,5996 HA
Cena wywołania: 220 725 zł
Cena oszacowania: 294 300 zł
Wadium: 29 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kutnie

Dariusz Fol

Kancelaria Komornicza, Sowińskiego 30 A,  Kutno,   99-300 Kutno

tel. 24 386 23 89 / fax. 24 386 23 89

Sygnatura: Km 101/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 101/23 w dniu 30-11-2023 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny, ul. Staszica 3, 99-300 Kutno, pokój VII / IX, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************ położonej przy  ,Kozia Góra,  99-307 Strzelce, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Spokojna 2, Kutno, 99-300 Kutno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Budynki o łącznej p.z. 1.156m2: 1.kurnik z przybudówkami i bud. gospodarczy z przybudówką: I-kondygnacyjne, częściowo z poddaszem użytkowym, o konstrukcji murowanej, dachy drewniane kryte blachą i fragm. papą, stolarka: drewniana i drewniana obita blachą, instalacje: en. elektrycznej, wodno-kanalizacyjna i c.o. lokalne (brak przyłączy do sieci: en. elektrycznej i wodnej, korzystanie z przyłączy na dz. 6/3). Dostęp do drogi publicznej dla wycenianej nieruchomości ma być zapewniony poprzez obciążenie działki sąsiedniej nr 6/4 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela wycenianej działki 6/5 (pas o szerokości 5m oznaczony na mapie projektu podziału z dn. 12.11.2021r. grubą, przerywaną linią usytuowaną wzdłuż granicy z działką nr 6). Na dzień wyceny służebność nie istnieje, gdyż nie została ujawniona w KW prowadzonej dla wycenianej nieruchomości oraz w KW LD1K/xxxxxxxx/5 Aktualnie wyceniana nieruchomość wykorzystywana jest jako nieruchomość rolna zabudowana. Wycena oraz operat szacunkowy do wgladu w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w kancelarii komornika a tydzień przed licytacją w siedzibie sądu.

Suma oszacowania wynosi 294 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 430,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kutnie ul. Staszica3, 99-300  Kutno. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Dariusz Fol

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Skierniewice, Majora Henryka Sucharskiego 4/29 (łódzkie)

Majora Henryka Sucharskiego 4/29, 96-100, Skierniewice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-29
Cena wywołania: 243 000 zł
Cena oszacowania: 324 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Bartosza Głowackiego/garaż nr 41 (łódzkie)

Bartosza Głowackiego/garaż nr 41, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-05-29
e-licytacja
Cena wywołania: 20 700 zł
Cena oszacowania: 27 600 zł

Dom w miejscowości Łódź, Romana 2 (łódzkie). Działki numer: 66/74, 66/75, 65/1, 65/2

Romana 2, 93-370, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 1 069 690 zł
Cena oszacowania: 1 604 535 zł