Dodano dnia: 2022-07-11

Nieruchomość w miejscowości Kępa, Kępa 30 (lubelskie)

Kępa 30, 22-174, Kępa, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-26
Sygnatura:  Km 2754/20
Obszar działki: 0,6300 ha
Cena wywołania: 37 751 zł
Cena oszacowania: 50 335 zł
Wadium: 5 034 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza, Lubelska 32,  Chełm,   22-100 Chełm

tel. 82 571 32 18 / fax. 82 571 32 18

Sygnatura: Km 2754/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *************  położonej przy  ,Kępa,  22-174 Dorohusk , dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Al. Żołnierzy IAWP 16, Chełm, 22-100 Chełm)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek - dz. nr 228/3 o powierzchni gruntu 0,15ha, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową oraz - dz. nr 228/4 o pow. 0,48ha przeznaczonej pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy. Działka nr 228/3 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym parterowym, o pow. zabudowy 73,00m2 i pow. użytkowej 59,09m2 oraz budynkami gospodarczymi, w tym murowanym budynkiem gospodarczym i murowanym budynkiem suszarni. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kępa pod numerem 30, gm. Dorohusk, pow. chełmski, woj. lubelskie. Działki położone są w swoim bezpośrednim sąsiedztwie i stanowią jedną całość gospodarczą, działka nr 228/4 nie posiada bezpośredniego dojazdu drogą publiczną. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LU1C/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 50 335,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 751,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 033,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100  Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Szymański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Niedźwiada Duża, Niezdów (lubelskie). Działki numer: 262, 1314, 999, 961, 263, 1312, 959, 2419, 2418

Niezdów, , Niedźwiada Duża, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-13
Cena wywołania: 28 833 zł
Cena oszacowania: 43 250 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Turkusowa 1/10 (lubelskie)

Turkusowa 1/10, 20-572, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-14
Cena wywołania: 142 161 zł
Cena oszacowania: 189 548 zł

Dom w miejscowości Izdebno, Izdebno 17 (lubelskie). Działka numer: 441

Izdebno 17, 21-065, Izdebno, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-13
Cena wywołania: 1 125 zł
Cena oszacowania: 1 500 zł