Dodano dnia: 2022-11-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Kamionki Małe, Kamionki Małe (kujawsko-pomorskie)

Kamionki Małe, 87-148, Kamionki Małe, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-07
Sygnatura: GKm 131/21
Obszar działki: 1,0836 ha
Cena wywołania: 141 750 zł
Cena oszacowania: 189 000 zł
Wadium: 18 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Marek Gajda

Kancelaria Komornicza, Prosta 35,  Toruń,   87-100 Toruń

tel. (56) 655 13 13 / fax. (56) 655 13 13 wew.116

Sygnatura: GKm 131/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-12-2022 o godz. 10:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 108,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************ położonej przy  ,Kamionki Małe,  87-148 Łysomice , dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 189 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II O w Toruniu 86102050110000910201797372.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 10/16, Toruń, 87-100  Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Gajda

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bydgoszcz, Szwoleżerów (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 94/7

Szwoleżerów, 85-325, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 31 125 zł
Cena oszacowania: 41 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Świecie, Aleja Jana Pawła II 2a (kujawsko-pomorskie)

Aleja Jana Pawła II 2a, 86-101, Świecie, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
e-licytacja
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowe, Fabryczna 1b/9 (kujawsko-pomorskie)

Fabryczna 1b/9, 86-170, Nowe, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
e-licytacja
Cena wywołania: 135 000 zł
Cena oszacowania: 180 000 zł