Dodano dnia: 2023-05-16

Nieruchomość w miejscowości Jeziorany, Michała Kajki 17/5 (warmińsko-mazurskie)

Michała Kajki 17/5, 11-320, Jeziorany, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-13
Sygnatura: Km 1178/18
Cena wywołania: 47 250 zł
Cena oszacowania: 63 000 zł
Wadium: 6 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Joanna Szulgacz

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 7,  Biskupiec,   11-300 Biskupiec

tel. 89 715 27 78 / fax. 89 715 27 78

Sygnatura: Km 1178/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Biskupcu Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-06-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Biskupcu z siedzibą przy Sądowa 4, 11-300 Biskupiec,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ położonej przy  KAJKI 17/5, 11-320 JEZIORANY , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu  (adres: ul. ul.Sądowa 8, Biskupiec, 11-300 Biskupiec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1B/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Biskupiec 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 4, Biskupiec, 11-300  Biskupiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Joanna Szulgacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Jeziorany, Tadeusza Kościuszki 23a (warmińsko-mazurskie)

Tadeusza Kościuszki 23a, 11-320, Jeziorany, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-06-13
Cena wywołania: 312 000 zł
Cena oszacowania: 416 000 zł