Dodano dnia: 2023-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Jelenia Góra, Jana Kiepury (dolnośląskie)

Jana Kiepury, 58-506, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-31
Cena wywołania: 1 869 533 zł
Cena oszacowania: 2 804 300 zł
Wadium: 280 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Monika Masternak
Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze
Kancelaria Komornicza nr VIII 58-500 Jelenia Góra, ul.  Artura Grottgera 15/2
tel.: 75 76 460 50, fax: 75 76 460 50, www.komornik-masternak.pl, email: jelenia.gora3@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze 27102021240000810200754069 
Sygn. akt Km 2397/11 i  KM 1745/05


Jelenia Góra, dnia 17.03.2023
*7023031700329*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Monika Masternak Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  31.05.2023r.  r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem  ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 121, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej pod adresem: 
ul. Kiepury  58-506  Jeleniej Górze


nieruchomości gruntowej położonej w graniach działek nr 1/5,1/6,1/9,1/10,1/12,32/1,32/2,34  w Jeleniej Górze  tworzącej obszar wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych  o numerach Kiepury 7 i Kiepury 9, są to działki niezabudowane. działki zagospodarowane infrastrukturą techniczną w postaci dróg, parkingów, wejść do budynków, balkonów, terenów zielonych i inne,   przez część działek przebiegają sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia przepompowni i przyłącza do istniejących budynków.
Nieruchomość objęta jest  księgą wieczystą nr JG1J/xxxxxxxx/1 i stanowi własność dłużników  w udziale **************
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi                                                                                         2.804.300,00 zł
wartość udziału 1/2 części udziału  stanowi kwotę                                                                                     1.402.150,00 zł


Cena wywołania jest całej nieruchomości równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi                      1 869 533,33 zł
cena wywołania udziału 1/2 części wynosi                                                                                                   934 766,67 zł


Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest kwotę 280.430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Licytant przystępujący do przetargu udziału w wysokości 1/2 części w  nieruchomości  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest kwotę 140.215,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


27102021240000810200754069 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją do wglądu w  I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze  sygn. akt sądowych: I Co 120/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy 


Monika Masternak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Józefa Chełmońskiego 15/15 (dolnośląskie)

Józefa Chełmońskiego 15/15, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-28
e-licytacja
Cena wywołania: 96 623 zł
Cena oszacowania: 144 935 zł

Nieruchomość w miejscowości Jelenia Góra, Cervi 10 (dolnośląskie)

Cervi 10, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-06-07
e-licytacja
Cena wywołania: 1 810 875 zł
Cena oszacowania: 2 414 500 zł

Dom w miejscowości Jelenia Góra, Wrocławska 43A (dolnośląskie). Działka numer: 34

Wrocławska 43A, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-28
e-licytacja
Cena wywołania: 954 000 zł
Cena oszacowania: 1 272 000 zł