Dodano dnia: 2023-08-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Jaworzno, Ogrodowa 8 (śląskie)

Ogrodowa 8, 43-602, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: KM 585/19
Cena wywołania: 119 532 zł
Cena oszacowania: 159 376 zł
Wadium: 15 938 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jaworznie

Krzysztof Dudziak

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 45,  Jaworzno,   43-600 Jaworzno

tel. +48 (32) 745-22-25 / fax. +48 (32) 745-22-25

Sygnatura: KM 585/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztof Dudziak na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 585/19 w dniu 22-09-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, sala 5, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************** położonej przy  Ogrodowa 10 A, 43-600 Jaworzno , dla której Sąd Rejonowy   (adres: ul.  Grunwaldzka 28, Jaworzno, 43-600 Jaworzno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Suma oszacowania wynosi 159 376,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 532,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 937,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Jaworznie ul. Grunwaldzka28, 43-600  Jaworzno. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 17 1020 2528 0000 0502 0360 7132.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Krzysztof Dudziak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jaworzno, Jaworzno (śląskie). Działki numer: 5817, 2171

Jaworzno, 42-540, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-09
Cena wywołania: 20 850 zł
Cena oszacowania: 41 700 zł

Grunt w miejscowości Jaworzno, Młyny Serafińskie 1 (śląskie). Działka numer: 1874

Młyny Serafińskie 1, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-24
e-licytacja
Cena wywołania: 77 033 zł
Cena oszacowania: 115 550 zł

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Wandy 66/34 (śląskie)

Wandy 66/34, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 230 550 zł
Cena oszacowania: 307 400 zł