Dodano dnia: 2023-07-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Humniska, Humniska 200 (podkarpackie)

Humniska 200, 36-206, Humniska, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 233/22
Obszar działki: 1386 m2
Cena wywołania: 13 783 zł
Cena oszacowania: 18 378 zł
Wadium: 1 838 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie

Karol Lipka

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 26,  Brzozów,   36-200 Brzozów

tel. 13 420 02 77 / fax. 

Sygnatura: KM 233/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzozowie Karol Lipka na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Humniska 200,Humniska,  36-206 Brzozów, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Brzozów, 36-200 Brzozów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Humniskach, na terenie Gminy Brzozów, w niewielkiej odległości do granic administracyjnych miasta Brzozowa. Lokalizacja w strukturze przestrzennej gminy i powiatu jest atrakcyjna z uwagi na bliskość najważniejszych lokalnych urzędów administracyjnych, banków, instytucji oświaty.itp. Nieruchomość szczegółowo leży w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, drogi wewnętrznej od północnego zachodu oraz drogi głównej biegnącej bezpośrednio od Sanoka w kierunku do Brzozowa, która znajduje się od strony południowo – zachodniej nieruchomości. Bliskie sąsiedztwo tej drogi o dużej przepustowości wpływa niekorzystnie na nieruchomość, ponieważ emituje ona hałas, kurz i spaliny. Działka nr 3688 ma powierzchnię 1386 m2 i stanowi B 692 m2 oraz RIVa 694m2. Teren działki jest płaski, ogrodzony siatką stalową na słupkach w części ogrodzenia w betonowym fundamencie, na pozostałej długości brak fundamentu, z furtką od strony ulicy głównej oraz z bramą od strony drogi wewnętrznej gminnej. Ogrodzenie jest o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego. Dojście i płytka odbojowa wokół budynku mieszkalnego jest utwardzona płytami betonowymi. Teren północno wschodni działki stanowi niewielki ogródek, w którym rośnie kilka drzew owocowych: czereśnia, jabłoń i śliwa oraz grusza, drzewa są stare, bez zabiegów, nie pielęgnowane. Ponadto znajdują się tam nieliczne nasadzenia maliny, porzeczki i borówki, na potrzeby własne. Od frontu otulinę budynku stanowią tuje. Pozostały obszar jest porośnięty trawnikiem. W części południowej w okolicach zabudowań znajduje się murowany z cegły gril ogrodowy. Grunt jest uzbrojony w następujące media: energia elektryczna, gaz, kanalizacja sieciowa, woda ze studni własnej. Na działce znajdują się następujące zabudowania: - budynek mieszkalny, - budynek gospodarczy -warsztatowy, - budynek gospodarczy - szopy. Budynek mieszkalny jest około 100-letni, wolnostojący, parterowy z części użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, posiada dwa niezależne lokale, choć nie zostały wydzielone jako samodzielne lokale mieszkalne. Jest to budynek o powierzchni zabudowy 114m2 i powierzchni użytkowej 91,24m2 liczonej zgodnie z PN – ISO 9836 ,,Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, w tym powierzchnia wykończona 41,32 m2 oraz powierzchnia w trakcie remontu w stanie surowym 49,92m2. Budynek jest wyposażony w następujące media (część zachodnia budynku): energia elektryczna światła, gaz, kanalizacja sieciowa, woda ze studni własnej, ogrzewanie części południowo – zachodniej i znajdującej się nad nią części poddasza piecem gazowym dwufunkcyjnym z podgrzewaczem. W drugiej połowie domu – brak mediów. Budynek na dzień dokonania oględzin w części zachodniej był w ok. ½ części parteru i w ok. ½ części poddasza wykończony, z możliwością zamieszkania, natomiast strona wschodnia znajdowała się w stanie mocno surowym tj. widoczny rozpoczęty remont, wstrzymanie i nie kontynuowanie prac.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 18 378,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 783,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 837,80 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 71 1600 1462 1897 5521 1000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Karol Lipka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Narol, Armii Krajowej 54 (podkarpackie). Działka numer: 1924

Armii Krajowej 54, 37-610, Narol, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 77 533 zł
Cena oszacowania: 116 300 zł

Dom w miejscowości Trzciana, Trzciana 262 (podkarpackie). Działka numer: 177/1

Trzciana 262, 36-072, Trzciana, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-19
e-licytacja
Cena wywołania: 188 137 zł
Cena oszacowania: 282 206 zł

Dom w miejscowości Krowica Sama, Krowica Sama 71 (podkarpackie). Działki numer: 666, 667

Krowica Sama 71, 37-625, Krowica Sama, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 156 375 zł
Cena oszacowania: 208 500 zł