Dodano dnia: 2023-08-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Helenów, Helenów (łódzkie)

Helenów, 95-015, Helenów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: Km 1245/16
Cena wywołania: 60 750 zł
Cena oszacowania: 81 000 zł
Wadium: 8 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

Kancelaria Komornicza, Kancelaria nr V,  ul. Czyżewskiego 1,   97-400 Bełchatów

tel. 662192097 / fax. 446324444

Sygnatura: Km 1245/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1245/16 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy   Helenów 6,Przysiółek Helenów/Józefów,  97-403 Drużbice, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystyc  (adres: ul.  Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW PT1B/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość (dz.nr 134) jest zabudowana (opuszczone siedlisko) domem mieszkalnym oraz budynkiem inwentarsko-gospodarczym, naniesienia docelowo do generalnego remontu, lub cześć do rozbiórki.Istnieje niezgodność zapisu księgi wieczystej z wykazem z ewidencji gruntów. Wg. zapisu w Księdze Wieczystej nr działek posiadają oznaczenia 12/2,12/3, 12/4 o łącznym obszarze 0,6400ha.W skład nieruchomości wchodzą następujące działki I - działka nr 132 - wyceniona na kwotę 18 000,00zł - działka niezabudowana II - działka nr 133 - wyceniona na kwotę 14 000,00zł - droga dojazdowa III - działka nr 134 - wyceniona na kwotę 76 000,00zł. - działka zabudowana

 

Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 750,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 100,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1050 1461 1000 0090 3029 0507 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 12.09.2023 o godzinie: 09.30  a zakończy się w dniu 19.09.2023 o godzinie: 10.45.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Mariola Szczęsna

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16F/G8 (łódzkie)

Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16F/G8, 90-365, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-24
Cena wywołania: 15 750 zł
Cena oszacowania: 21 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Cieszyńska 49/36 (łódzkie)

Cieszyńska 49/36, 93-554, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
e-licytacja
Cena wywołania: 105 900 zł
Cena oszacowania: 141 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Brzustów, Brzustów (łódzkie)

Brzustów, 97-215, Brzustów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 145 055 zł