Dodano dnia: 2022-07-27

Nieruchomość w miejscowości Hanna, Dworska 12 (lubelskie)

Dworska 12, 22-220, Hanna, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-26
Sygnatura:  KM 751/21
Obszar działki: 0,2784 ha
Cena wywołania: 118 725 zł
Cena oszacowania: 158 300 zł
Wadium: 15 830 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włodawie

Krystian Korzeniowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 3,  Włodawa,   22-200 Włodawa

tel. 573 195 417 / fax. 

Sygnatura: KM 751/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włodawie Krystian Korzeniowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-08-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *************  położonej przy  Dworska 12, 22-220 Hanna , dla której  Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Rynek 10A, Włodawa,  22-200 Włodawa prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Hanna, przy ul. Dworskiej 12. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o nr ewid. 313/1 ark. 3 o pow. 0,2784 ha, tj. 2784 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 129,00 m2 i pow. użytkowej 167,28 m2 (bez pow. piwnicy i garażu w kondygnacji podziemnej o łącznej pow. użytk. 94,68 m2) oraz budynkiem po byłej piekarni o pow. zab. 188 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zab. 115 m2. Dla nieruchomość Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/xxxxxxxx/0. Właścicielami nieruchomości na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są: Niedziela Tadeusz oraz Niedziela Teresa. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 158 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 34 1600 1462 1864 9018 7000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krystian Korzeniowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wólka Łabuńska, Wólka Łabuńska (lubelskie). Działka numer: 1083

Wólka Łabuńska, 22-437, Wólka Łabuńska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-26
Cena wywołania: 21 787 zł
Cena oszacowania: 29 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Puchaczów, Puchaczów 11 (lubelskie)

Puchaczów 11, 21-013, Puchaczów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-29
Cena wywołania: 27 766 zł
Cena oszacowania: 41 650 zł

Grunt w miejscowości Wólka Łózecka, Wólka Łózecka (lubelskie). Działki numer: 481/3, 425/3

Wólka Łózecka, 21-570, Wólka Łózecka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-13
Cena wywołania: 95 448 zł
Cena oszacowania: 127 265 zł