Dodano dnia: 2022-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie (opolskie)

Hajduki Nyskie, 48-303, Hajduki Nyskie, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Sygnatura: GKM 59/21 I INNE
Obszar działki: 0,1700 ha
Cena wywołania: 32 325 zł
Cena oszacowania: 43 100 zł
Wadium: 4 310 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Karol Chrostek

Kancelaria Komornicza, Rynek 36c, Nysa, 48-300 Nysa

tel. 774334020 / fax. 774355946

Sygnatura: GKM 59/21 I INNE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Karol Chrostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 48-303 HAJDUKI NYSKIE , dla której SĄD REJONOWY W NYSIE WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w skład której wchodzi działka o nr 112 o powierzchni 0,1700 HA, zabudowana budynkiem gospodarczym-stodołą, w zabudowie zespolonej z drugą częścią stodoły , murowana z cegły ceramicznej ,jednokondygnacyjna,dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej,kryty dachówką o pow. użykowej 143,45m2, pow. zabudowy 151,00m2 Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Suma oszacowania wynosi 43 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 74160014621819906360000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Karol Chrostek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mąkoszyce, Kościelna 19/1 (opolskie)

Kościelna 19/1, 49-315, Mąkoszyce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 25 500 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Jana Pawła II 13/11 (opolskie)

Jana Pawła II 13/11, 49-300, Brzeg, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 97 500 zł
Cena oszacowania: 130 000 zł

Dom w miejscowości Paczków, Stefana Okrzei 10 (opolskie). Działka numer: 166

Stefana Okrzei 10, 48-370, Paczków, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 275 400 zł
Cena oszacowania: 413 100 zł