Dodano dnia: 2023-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Grójec, Kobylińska 32a (mazowieckie)

Kobylińska 32a, 05-600, Grójec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 128/21
Obszar działki: 0,1153 ha
Cena wywołania: 101 000 zł
Cena oszacowania: 134 667 zł
Wadium: 13 467 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Jacek Taczykowski

Kancelaria Komornicza, Walecznych 34A,  Grójec,   05-600 Grójec

tel. tel. (48)360-38-46 / fax. (48)360-38-46

Sygnatura: Km 128/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Grójcu Jacek Taczykowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 14:45  w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój V,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************ położonej przy  , 05-600 Grójec , dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu  (adres: ul.  , Grójec, 05-600 Grójec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział 1/3 w niewydzielonej części nieruchomości

Suma oszacowania wynosi 134 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 000,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 466,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 84 1020 2629 0000 9702 0345 0335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600  Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Taczykowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grójec, Słowackiego 80/15 (mazowieckie)

Słowackiego 80/15, 05-600, Grójec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-14
Cena wywołania: 286 666 zł
Cena oszacowania: 430 000 zł