Dodano dnia: 2023-08-04

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Siennicka (pomorskie)

Siennicka, 80-758, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-12
Sygnatura: Km 4632/16
Obszar działki: 3,3025 HA
Cena wywołania: 82 908 zł
Cena oszacowania: 110 545 zł
Wadium: 11 055 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Andrzej Perzanowski zastępca Tomasz Perzanowski

Kancelaria Komornicza, Heweliusza (7 piętro) 11,  Gdańsk,   80-890 Gdańsk

tel. 58 344 54 67 / fax. 58 344 54 67

Sygnatura: Km 4632/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 154754

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski Zastępca Tomasz Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2023r. o godz. 11:00 w budynku E sali E.0.22 Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, XII Wydział Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych, 80-802 Gdańsk, ul.3 Maja 9 A  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej udział 235/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste - wykorzystywana jako sieć dróg wewnętrznych, głównie niezabudowana - działki nr 7/2, 8/4, 8/7, 31/10, 31/17, 31/21, 31/31, 31/41, 32/4, 31/63, 31/64, 31/65, 31/83, 31/87, 31/89, 31/94 o łącznej pow. 3,3025 HA
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 80-758 Gdańsk, ul. Siennicka,
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Gdańsku-Północ prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 154754   [NKW: GD1G/xxxxxxxx/7]
Suma oszacowania wynosi 110 545,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    82 908,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 054,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Pekao o/Gdańsk  64 12405442 1111 0000 5376 0465 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Perzanowski zastępca Tomasz Perzanowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Sztormowa 2A/1 (pomorskie)

Sztormowa 2A/1, 80-335, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 373 500 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Perłowa 4/7 (pomorskie)

Perłowa 4/7, 80-024, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 187 500 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł