Dodano dnia: 2023-08-29

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Konrada Korzeniowskiego 22b/2 (pomorskie)

Konrada Korzeniowskiego 22b/2, 80-508, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 37 955 zł
Cena oszacowania: 50 607 zł
Wadium: 5 061 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Perzanowski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie  Km 1456/22 w dniu 26-10-2023 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem:
    Gdańsk,  ul. Konrada Korzeniowskiego 22 B/2 rozpocznie się w trybie ustalonym  w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),  pierwsza licytacja urządzeń, nasadzeń i obiektów posadowionych na indwywidualnej działce nr 183 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Oaza" w Gdańsku (80-342 Gdańsk ul. Jelitkowska 71).

Tydzień przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 w  kancelarii komornika mieszczącej się w Gdańsku przy ul.  Korzeniowskiego 22B/2.

Suma oszacowania wynosi 50 607,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 37 955,25 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
    Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Gdańsku 56 1240 5442 1111 0010 5588 1383
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z ustawą  z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i statutem PZD działkowcem może być osoba zamieszkała w pobliżu ROD .

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Siennicka (pomorskie)

Siennicka, 80-758, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 82 908 zł
Cena oszacowania: 110 545 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Świętojańska 59 (pomorskie)

Świętojańska 59, 80-840, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 4 870 800 zł
Cena oszacowania: 6 494 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Perłowa 4/7 (pomorskie)

Perłowa 4/7, 80-024, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 187 500 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł