Dodano dnia: 2023-08-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Drelów, Dworska 11 (lubelskie)

Dworska 11, 21-570, Drelów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-26
Sygnatura: 137/22
Obszar działki: 1,1364 ha
Cena wywołania: 119 700 zł
Cena oszacowania: 159 600 zł
Wadium: 15 960 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Elżbieta Wierzbicka

Kancelaria Komornicza, Lubelska 38, Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 311 92 65 / fax. 83 311 92 65

Sygnatura: 137/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 21-570 DRELÓW, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość częściowo zabudowana domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym położona w miejscowości Drelów oznaczona numerem 1187/2 o pow 1,1364 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą nr LU1R/xxxxxxxx/2 stanowiąca współwłasność dłużników : **************** Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 159.600,00zł Wartość udziału w 6/8 części nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 119.700,00zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 89.775,00zł Wartość udziału w 1/8 części nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 19.950,00zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi ( trzy czwarte ceny oszacowania ) tj kwotę: 14.962,50zł Wartość udziału w 1/8 części nieruchomości wynosi: 19.950,00zł Cena wywolawcza w powyższej licytacji wynosi ( trzy czwarte ceny oszacowania ) tj kwotę : 14.962,50zł

Suma oszacowania wynosi 159 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 960,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Elżbieta Wierzbicka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Niedrzwica Duża, Bednarzówka (lubelskie). Działka numer: 1238/5

Bednarzówka, 24-220, Niedrzwica Duża, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-18
e-licytacja
Cena wywołania: 316 500 zł
Cena oszacowania: 422 000 zł

Grunt w miejscowości Rzyczyna, Kłoczew, Kłoczew (lubelskie). Działki numer: 812, 161, 151

Kłoczew, 08-550, Rzyczyna, Kłoczew, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-02

Nieruchomość w miejscowości Ustrzesz, Ustrzesz 124 (lubelskie)

Ustrzesz 124, 21-300, Ustrzesz, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-29