Dodano dnia: 2022-11-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Dobiegniew, Gorzowska 28 (lubuskie)

Gorzowska 28, 66-520, Dobiegniew, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-05
Obszar działki: 0,1700 ha
Cena wywołania: 901 333 zł
Cena oszacowania: 1 352 000 zł
Wadium: 135 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/xxxxxxxx/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-12-2022 r. o godz. 13:00, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13,  odbędzie się druga licytacja  nieruchomości położonej: 66-520 Dobiegniew, ul. Gorzowska 28, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV  Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze GW1K/xxxxxxxx/8. Nieruchomość należy w udziale ***********. Przedmiotową nieruchomość stanowi  działka  nr 377/43 o pow. 0,1700 ha, na której znajduje się budynek restauracyjno–hotelowo–mieszkalny. Dojazd do nieruchomości drogą trwale utwardzoną o nawierzchni asfaltowej oraz od zaplecza drogą utwardzoną kostką brukową. Budynek jest  jednopiętrowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony, o mieszanej konstrukcji budowy. Jest to obiekt stylizowany na przedwojenny dwór, w stylu sprzed 1939 roku.   

Suma oszacowania całej  nieruchomości wynosi:   1 352 000,00 zł   
Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi:  676 000,00 zł 
Cena wywołania  całej nieruchomości wynosi:        901 333,33 zł
Cena wywołania udziału 1/2 w nieruchomości  wynosi:      450 666,67 zł  

Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 135 200,00 zł (w przypadku  całej nieruchomości) lub 67 600,00 zł (w przypadku udziału 1/2). Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454  lub w kasie kancelarii.  Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww.  terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt  I Co 398/21. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. (Zgodnie z ustawą  o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Zielonogórska 66/3 (lubuskie)

Zielonogórska 66/3, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 62 625 zł
Cena oszacowania: 83 500 zł

Grunt w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Metalowców (lubuskie). Działki numer: 266/2, 266/4

Metalowców, 66-432, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 80 325 zł
Cena oszacowania: 107 100 zł

Dom w miejscowości Bytnica, Bytnica 1 (lubuskie). Działka numer: 402

Bytnica 1, 66-630, Bytnica, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 173 297 zł
Cena oszacowania: 231 063 zł