Dodano dnia: 2023-11-10

Nieruchomość w miejscowości Dąbrowa Białostocka, Armii Krajowej (podlaskie)

Południowa 16, 16-200, Dąbrowa Białostocka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-18
Sygnatura: km 860/22
Obszar działki: 0,9624 ha
Cena wywołania: 555 277 zł
Cena oszacowania: 832 916 zł
Wadium: 83 292 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Sokółce

Monika Agnieszka Góralczuk

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 24,  Sokółka,   16-100 Sokółka

tel. 856670295 / fax. 

Sygnatura: km 860/22OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Kancelaria Komornicza nr I na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 860/22 w dniu 18-12-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, sala III, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest *** ***  położonej przy  Armii Krajowej , 16-200 Dąbrowa Białostocka, dla której   (adres: ul.  , Sokółka, 16-100 Sokółka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
zabudowane wiatrakiem i niezabudowane działki rolne o numerach ewidencyjnych 317/4, 317/5, 317/14 i 317/15, położonej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej, województwo podlaskie, powiat sokólski, o łącznej powierzchni 0,9624ha dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/xxxxxxxx/8

Suma oszacowania wynosi 832 916,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 555 277,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 83 291,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce ul. Piłsudskiego7, 16-100  Sokółka. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ 97203000451110000004045490.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Monika Agnieszka Góralczuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Białostocka, Sulika 12/1 (podlaskie)

Sulika 12/1, 16-200, Dąbrowa Białostocka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 270 389 zł
Cena oszacowania: 247 201 zł