Dodano dnia: 2023-08-01

Nieruchomość w miejscowości Chojniczki, Świerkowa (pomorskie)

Świerkowa, 89-606, Chojniczki, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-28
Sygnatura: Km 228/18
Obszar działki: 2 234,00 m2
Cena wywołania: 173 400 zł
Cena oszacowania: 231 200 zł
Wadium: 23 120 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Błażej Kosiedowski

Kancelaria Komornicza, Młyńska 28, Chojnice, 89-600 Chojnice

tel. 523971175 / fax. 523971175

Sygnatura: Km 228/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Błażej Kosiedowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2023 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Świerkowa ,Chojniczki, 89-606 Charzykowy, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, działka oznaczona nr ewidencyjnym 517 i pow. o powierzchni 2 234,00 m2, składa się z następujących klasoużytków: grunt orny RIVa 0,2117 ha, grunt orny RIVb 0,0117 ha. Opisywana działka gruntu, ma kształt nieregularnego trójkąta. Zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym w zabudowie wolnostojącej w stanie rozpoczętej budowy. Data rozpoczęcia budowy 2010 r. wykonano fundamenty, częściowe podpiwniczenie oraz ściany parteru do wysokości 230 cm - YTONG (pozwoleniem na budowę z dnia 25 września 2009 r.). Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z projektem wynosi 1199,30 m2. Teren działka nr 517 uzbrojony jest, lub istnieje możliwość podłączenia w sieci: energetyczną wodociągowa kanalizacyjną i gazową. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona (za wyjątkiem frontu) murem z cegły. Działka nie jest zagospodarowana porośnięta licznymi samosiejkami drzew i krzewów, dojazd do nieruchomości drogą gruntową (działka nr 579). Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy Chojnice z dnia 5 listopada 2018 Gmina Chojnice posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wyceniana nieruchomość, działka nr 517 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice przyjęty uchwałą Rady Gminy Chojnice nr XXVI/350/2005 z dnia 16 marca 2005 roku stanowi: 25 MNU/MW– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, od dnia 1 stycznia 2016 r, na kupującym który nabył rzecz lub prawo majątkowe w postępowaniu egzekucyjnym, ciąży obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego.

Suma oszacowania wynosi 231 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
13.09.2023 - 27.09.2023 09:00 - 09:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Błażej Kosiedowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Jana III Sobieskiego 1B/1 (pomorskie)

Jana III Sobieskiego 1B/1, 84-215, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-27
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł

Grunt w miejscowości Sobowidz, Morenowa (pomorskie). Działka numer: 31/27

Morenowa, 83-033, Sobowidz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 57 750 zł
Cena oszacowania: 77 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Cewice, Osiedle Na Wzgórzu 27/1 (pomorskie)

Osiedle Na Wzgórzu 27/1, 84-312, Cewice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-02
Cena wywołania: 99 750 zł
Cena oszacowania: 133 000 zł