Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Brynica, Powstańców Śląskich 21 (opolskie)

Powstańców Śląskich 21, 46-024, Brynica, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: KM 813/19
Obszar działki: 0,2701 ha
Cena wywołania: 214 050 zł
Cena oszacowania: 285 400 zł
Wadium: 28 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Opolu

Bartosz Ciszak

Kancelaria Komornicza, ul. Ozimska 2/2,  Opole,   45-057 Opole

tel. 77-402-50-53 / fax. 77-402-50-53

Sygnatura: KM 813/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowynm w Opolu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 813/19 w dniu 22-09-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  Powstańców Śląskich 21,Brynica,  46-024 Łubniany, dla której Nieruchomość gruntowa  (adres: ul.  , Brynica, 46-024 Łubniany)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 A w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntową nr 435/36 km 5, obręb 0010 Brynica, o pow. 0,2701 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym ( nr ew. 106) i budynkiem garażowym ( nr ew. 1373) położona w Brynicy przy ul. Powstańców Śląskich 21, powiat opolski, województwo opolskie, objęta KW nr OP1O/xxxxxxxx/6. Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości stosunkowo korzystna, w pośredniej strefie wsi w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów upraw polowych. Położenie nieruchomości przy ulicy o nawierzchni asfaltowej, która prowadzi do miejscowości Kup. Działka ogrodzona, od frontu słupki z bloczków betonowych, przęsła drewniane, pozostałe ogrodzenie z siatki. Teren nieruchomości równy, kształt trapez. Działka od dawna nieużytkowana, dojazd i dojście przed budynkiem utwardzone kostką betonową. Teren uzbrojony w wodę, kanalizację ciśnieniową, energię elektryczną. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy w części z poddaszem użytkowym. Rzut budynku w kształcie litery L w zabudowie półzwartej z budynkikem garażowym, wybudowany systemem tradycyjnym, w latach 60-tych. Ściany murowane. Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, pokryta dachówką cementową z lat 90-tych. Okna z PCV wymienione w 2004r . Drzwi wejściowe drewniane. Budynek docieplony z wyjątkiem ściany szczytowej od garażu, wyposażony z instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. Budynek garażowy posiada wspólną ścianę z budynkiem mieszkalnym. Ściana tylna jest spękana konstrukcyjnie. Dach jednospadowy pokryty blachą falistą łącznie ze śmietnikiem. Brama garażowa drewniana. Budynek z lat 60-tych.

Suma oszacowania wynosi 285 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 28 540,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu ul. Ozimska 60 a, 45-368  Opole. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 80 16001462 1862 0541 6000 0004.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Bartosz Ciszak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Opole, Samborska 18A (opolskie)

Samborska 18A, 45-316, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 216 225 zł
Cena oszacowania: 288 300 zł

Dom w miejscowości Namysłów, Opolska 4 (opolskie). Działki numer: 24/6, 24/4

Opolska 4, 46-100, Namysłów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 141 750 zł
Cena oszacowania: 189 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, Wyzwolenia 28/14 (opolskie)

Wyzwolenia 28/14, 47-225, Kędzierzyn-Koźle, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-31
Cena wywołania: 65 250 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł