Dodano dnia: 2022-11-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Boguchwała, Lubomirskiego 70 (podkarpackie)

Lubomirskiego 70, 36-040, Boguchwała, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 511/21
Obszar działki: 0,0163 ha
Cena wywołania: 94 651 zł
Cena oszacowania: 126 202 zł
Wadium: 12 621 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Sławomir Czarnek - Kancelaria Komornicza nr II w Rzeszowie

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 5, Rzeszów, 35-105 Rzeszów

tel. 17 8787040 / fax.

Sygnatura: Km 511/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek - Kancelaria Komornicza nr II w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie znajdującego się przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Sala nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Lubomirskiego 70, 36-040 Boguchwała, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem wyceny położona jest na terenie miejscowości Boguchwała. W ramach nieruchomości gruntowej o adresie administracyjnym ul. Lubomirskiego 70 (poprzednio ul. Tkaczowa 254), znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem niemieszkalnym, podpiwniczony. Na układ funkcjonalny składa się: parter - trzy pokoje, przedpokój, komunikacja pionowa (schody drewniana do podpiwniczenia i na strych), podpiwniczenie (z uwagi na układ fizyczny działki część pomieszczeń w układzie sutereny tylko częściowo osadzonej        w gruncie) - pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia. Budynek wzniesiony w 1939 r., nieużytkowany od kilku lat.

Suma oszacowania wynosi 126 202,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 651,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 620,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0418 6080.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać opisaną wyżej nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz zapoznać się z treścią operatu szacunkowego w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia , Rzeszow, 35-303 Rzeszow.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości zamieszczono na elektronicznej tablicy ogłoszeń (ETO) na stronie Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Czarnek - Kancelaria Komornicza nr II w Rzeszowie

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Polańczyk, os. Panorama 6/33 (podkarpackie)

os. Panorama 6/33, 38-610, Polańczyk, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
e-licytacja
Cena wywołania: 64 918 zł
Cena oszacowania: 86 558 zł

Dom w miejscowości Skołoszów, Floriańska 23 (podkarpackie). Działka numer: 713

Floriańska 23, 37-550, Skołoszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 166 000 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł

Grunt w miejscowości Lubaczów, Działkowa (podkarpackie). Działki numer: 1169, 268/1

Działkowa, 37-600, Lubaczów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 28 950 zł
Cena oszacowania: 38 600 zł