Dodano dnia: 2022-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Biskupin, Kilińskiego 24/6 (kujawsko-pomorskie)

Kilińskiego 24/6, 87-600, Biskupin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km.100/20
Powierzchnia: 52,98m2
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł
Wadium: 15 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

Anna Grzywińska

Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 26A/7,  Lipno,   87-600 Lipno

tel. 54 233 8369 / fax. 54 233 8369

Sygnatura: Km.100/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy Józefa Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest *********  położonego przy  Kilińskiego 24/6, 87-600 Lipno, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie  (adres: ul.  Piłsudskiegp 15-17, LIpno, 87-600 Lipno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny, położony pod adresem: 87-600 Lipno, Kilińskiego 24/6, dla którego Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/xxxxxxxx/9, o pow. użytkowej 52,98mkw, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i z przynależną piwnicą o pow. 34,19mkw.oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 885/5489 /WL1L/xxxxxxxx/0/

Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, Lipno, 87-600  Lipno.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest***********  położonej przy  Biskupin ,Biskupin,  87-600 Lipno, dla której Wydział Ksiąg WIeczystych SR w Lipnie  (adres: ul.  Piłsudskiego 15-17, Lipno, 87-600 Lipno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/xxxxxxxx/9, WL1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
- grunt niezabudowany, nr dz.111/23, położonej w Biskupinie, gm. Lipno, dla którego Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/xxxxxxxx/9, - grunt w udziale 1/15 części, stanowiący nieurządzoną drogę dojazdową, dz. nr 111/9, położonej w Biskupinie, gm. Lipno, dla którego Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/xxxxxxxx/6, Suma oszacowania łącznie działek nr 111/23 oraz udziału 1/15 części w dz. nr 111/9 wynosi 28.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21.000,00 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 sumy oszacowania wynosi 2.800,00zł.

Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, Lipno, 87-600  Lipno.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Włocławku 62 1020 5170 0000 1102 0104 0310.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Grzywińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ciechocinek, Gabriela Narutowicza 17 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 569

Gabriela Narutowicza 17, 87-720, Ciechocinek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-23
Cena wywołania: 40 666 zł
Cena oszacowania: 61 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Brodnica, Mazurska 18/1 (kujawsko-pomorskie)

Mazurska 18/1, 87-300, Brodnica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 154 999 zł

Dom w miejscowości Nowy Zbrachlin, Nowy Zbrachlin 37 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 90/1

Nowy Zbrachlin 37, 87-731, Nowy Zbrachlin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-02
Cena wywołania: 327 000 zł
Cena oszacowania: 436 000 zł