Dodano dnia: 2023-06-14

Nieruchomość w miejscowości Bielawa, Strażacka 14 (dolnośląskie)

Strażacka 14, 58-260, Bielawa, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-06
Sygnatura: Km 599/22
Obszar działki: 18 615,0000 m2
Cena wywołania: 1 675 500 zł
Cena oszacowania: 2 234 000 zł
Wadium: 223 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Paweł Wilk

Kancelaria Komornicza, ul. Wrocławska 35,  Dzierżoniów,   58-200 Dzierżoniów

tel. 746400229 / fax. 74 633 19 92

Sygnatura: Km 599/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dzierżoniowie Paweł Wilk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-10-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest*********** położonej przy  ul. Strażacka 14, 58-260 Bielawa , dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Świdnicka 51, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 2 234 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 675 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 223 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Świdnicka 51, Dzierżoniów, 58-200  Dzierżoniów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Wilk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lubomierz, Majowa (dolnośląskie)

Majowa, 59-623, Lubomierz, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 598 000 zł
Cena oszacowania: 897 000 zł

Grunt w miejscowości Rusko, Rusko (dolnośląskie). Działki numer: 51, 190/2, 83, 50, 52/3

Rusko, 55-320, Rusko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 169 875 zł
Cena oszacowania: 226 500 zł

Grunt w miejscowości Lubin, Małomicka (dolnośląskie). Działka numer: 106

Małomicka, 59-300, Lubin, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 292 500 zł
Cena oszacowania: 390 000 zł