Dodano dnia: 2022-11-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Biała Podlaska, Stanisława Cywińskiego 10 (lubelskie)

Stanisława Cywińskiego 10, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: KM 1293/18
Obszar działki: 0,0553 ha
Cena wywołania: 209 926 zł
Cena oszacowania: 314 890 zł
Wadium: 31 489 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Michał Bigas

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 2B/23, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 3436817 / fax. 83 3436817

Sygnatura: KM 1293/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Michał Bigas na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości opisanej jako działka gruntowa nr 2151 o pow. 0,0553 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 131,69 m2 stanowiąca własność dłużników **** ******** położona: ul. Cywińskiego 10 w Białej Podlaskiej i posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Białej Podlaskiej o KW Nr LU1B/xxxxxxxx/7.   

Suma oszacowania wynosi 314 890,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 209 926,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 489,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Białej Podlaskiej 52 1240 2177 1111 0010 4348 5234.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Bigas

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Biała Podlaska, Bolesława Prusa 14 (lubelskie). Działka numer: 567/3

Bolesława Prusa 14, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 135 525 zł
Cena oszacowania: 180 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Biała Podlaska, Artyleryjska 8 (lubelskie)

Artyleryjska 8, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 406 666 zł
Cena oszacowania: 610 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Okopowa 18b/19 (lubelskie)

Okopowa 18b/19, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 390 225 zł
Cena oszacowania: 520 300 zł